Sådan finder du fejl i prøvebalance?

Nogle fejl oplyses af en prøvebalance, mens nogle fejl ikke er. Hvis prøvebalancen ikke er enig, er det en indikation på nogle fejl eller fejl i bogbøgerne. Kontrol starter normalt fra prøvebalancen selv.

Følgende trin skal træffes for at lokalisere fejlene, og trinnet kan tages efter hinanden, indtil de fejl, der forårsager forskellen er placeret:

(1) Genopfør debitor- og kreditkolonnerne i prøvebalancen igen. Find ud af størrelsen af ​​forskellen ved de to kolonner divideret med 2, og se lignende beløb vises i forsøget. Hvis der findes en tilsvarende figur, skal du se om den er i den rigtige kolonne. Det er også muligt, at en sådan balance kan være blevet registreret på den forkerte side, hvilket medfører en forskel på dobbelt så meget.

(2) Se, at kontantsaldo og bankbalance er korrekt noteret i forsigtighedsopgørelsen.

(3) Hvis forskellen stadig eksisterer, divider forskellen med 9. Hvis forskellen er jævnt delelig med 9, vil fejlen sandsynligvis opstå ved transponering eller transplacering af figurer. Disarrangement af figurer er gennemførelse og omplacering betyder at tallene i tallene flyttes til venstre eller højre.

Hvis der findes en sådan forskel, skal du søge i figurerne, hvor sådanne fejl kunne have været foretaget.

(4) Bekræft, at åbningsbalancerne er korrekt fremført i indeværende år fra året før.

(5) Kontroller de beløb, der er angivet i prøvebalancen, og bekræft, at alle bogføringsbalancerne er kopieret ned.

(6) Tjek totalerne i listerne over diverse debitorer og diverse kreditorer.

(7) Genreguler kontosaldoen.

(8) Kontroller casting og videreførelse af alle datterbøger.

(9) Bekræft posteringer af enkelte emner fra datterbøgerne.

(10) Efter at have foretaget fuldstændig kontrol af journal, hovedbog og datterbøger, såfremt fejlene ikke kan lokaliseres, skal du overføre forskellen til en Suspense konto, og når fejlen opdages, er Suspense-kontoen lukket.