Sådan beregnes bruttoresultat og brutto tab?

Handelsregnskab er udarbejdet til beregning af bruttoresultat eller brutto tab. Bruttoresultat eller brutto tab er forskellen mellem »solgte omkostninger« og »salg«. I regnskabsmæssig henseende er bruttoresultatet overskydende omsætning over salgsomkostninger.

Denne erklæring kan udtrykkes i form af følgende ligning:

Bruttoresultat = Salg - Udgifter til solgte varer

(eller) Bruttoavance + Omkostningsomkostninger solgt = Salg

Illustration 1:

Et firma havde åbent lager af Rs. 5.000 den 1. april 2005.

Følgende transaktioner fandt sted i løbet af året:

Illustration 2: