Fortabelse af aktier, når aktier blev udstedt til rabat (poster)

Fortabelse af Aktier, når Aktier blev udstedt til Rabat:

Det kan erindres, at når aktierne udstedes til diskonto 'Rabat på aktier A / C' gives debit, hvilket indebærer, at aktiekapitalen hæves ved tab. Ved fortabelse af sådanne aktier krediteres rabat på aktier A / C med det beløb, der oprindeligt blev debiteret for fortabte aktier. Årsagen til at give rabat til Rabat på aktier A / C er, at med tilbagekøbskapitalen er rabatten på aktie også annulleret.

Aktiekapital a / c Dr. (med beløb kaldet fortabte aktier)

Til rabat på aktier a / c (med rabat tilladt på fortabte aktier)

At dele fortabt a / c (med faktisk kvittering på fortabte aktier)

Til forskellige opkald a / c eller tilbagebetalt opkald A / C (med beløb ubetalt på forskellige opkald)

(At være fortabt aktier, oprindeligt udstedt til rabat)

Arbejdet med indførsler, når aktier oprindeligt udstedes til en rabat og efterfølgende fortabes, forklares i følgende illustrationer:

Illustration:

(Fortabelse-Aktier udstedt til rabat). Ajanta Company fortabte 500 aktier i Rs. 10 hver udstedt til en rabat på 5% af Sonu for manglende betaling af det første "call of Rs". 1 pr. Aktie og sidste opkald på Rs. 3 pr. Aktie. Pass den nødvendige adgang til fortabelse.