Beregning af Minimum Fresh Issue af Aktier

Brugen af ​​algebraisk ligning vist nedenfor kan være nyttig for at finde ud af det mindste friske udstedelse af aktier, der skal udstedes.

(A) Når der skal udstedes nyt udstedelse til Premium:

[Indløselig præferenceaktiekapital + Premium på indfrielse] = [Tilgængelig værdipapirpræmie] + [Indtjeningsgevinster til rådighed] + [N] + [N x% Præmie på Premium på Frisk udgave]

N = betyder pålydende af nyemission af aktier til indfrielse af præferenceaktier.

(B) Når nyemission af aktier skal foretages med rabat:

[Indløselig præferenceaktiekapital + Premium på indfrielse] = [Tilgængelig værdipapirpræmie] + [Indtjeningsgevinster til rådighed] + [N] - [N x% Rabat på Frisk udgave]

Hvornår skal du bruge ligningen:

Ligning skal bruges, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

(i) Når mængden af ​​friske spørgsmål ikke er givet

(ii) Frisk udstedelse skal ske enten til præmie eller til rabat.

(iii) Når præmien på nyemission plus den allerede eksisterende præmie er ikke tilstrækkelig til fuldt ud at dække præmien ved indløsning af præferenceaktier.

Hvis vi ikke bruger ligningen under de ovennævnte omstændigheder. Det giver os forkerte resultater. Følgende to illustrationer vil gøre dette punkt mere tydeligt.

Illustration 1:

(Brug af ligning / mindste frisk udgave). Beregn mængden af ​​mindst fersk udstedelse af aktier fra følgende oplysninger vedrørende Hotel Leela Ltd. Passer nødvendige journalposter, hvis der udstedes et nyt udstedelse til en præmie på 2%.

Indløselig Forvalgsandel Kapitalr. 2, 00000

Premium på indløsning 10%

Resultatopgørelse Rs. 1, 03, 000

Værdipapirer Premium Konto Rs. 15.000

Hvis der opstår friske problemer

(b) Hvad vil mængden af ​​friske spørgsmål være, hvis det skal laves med en rabat på 4%.

Opløsning:

(1) Hvis Udstedt til 2% Premium:

Her Fresh Issue = Beløb, der skal indløses (FV) - Indtægtsgevinster til rådighed

= 2, 00, 000-1, 03, 000 = Rs. 97.000

Frisk udstedelse skal ske med en præmie på 2%

Premium fra frisk udgave = 2% af Rs. 97.000 = 1.940

Eksisterende Premium = 15.000

Samlet præmie = 1.940 + 15.000 = 16.940

Premium påkrævet til indløsning = 10% af 2, 00, 000 = Rs. 20.000

Som eksisterende Premium + Ny Premium på frisk udgave <Premium kræves ved indløsning

dvs. 15.000 + 1.940 <20.000

Derfor er dette friske udstedelsesbeløb ikke korrekt.

Så vi vil bruge ligning her.

Formel:

[Indløselig præferenceaktiekapital + Premium på indfrielse] = [Tilgængelig værdipapirpræmie] + [Indtægtsindtjening til rådighed + [N] [N x% Præmie på Premium på Frisk udgave]

2, 00, 000 + 20, 000 = 15, 000 + 1, 03, 000 + N + 2% af N

2, 20, 000 = 1, 18, 000 + 1, 02 N

N = 1, 02, 000 / 1, 02 = Rs. 1, 00000

FV pr. Aktie = Rs. 10

Antal aktier, der skal udstedes = 1, 00, 000 / 10 = 10, 000 til en præmie på 2%.

(b) Hvis der skal laves et nyt problem med 4% rabat:

Præmieaktiekapital (NV) + Præmie ved indfrielse = Tilgængelig værdipapirpræmie + Delvist overskud til rådighed + Frisk Udstedelse (N) - (N x Rabat på Frisk Udgave)

2, 00, 000 + 20, 000 = 15, 000 + 1, 03, 000 + N - 4% af N

2, 20, 000 = 1, 18, 000 + 0, 96 N

0, 96 N = 1, 02, 000

N = 1, 02, 000 / 0, 96

= Rs. 1, 06, 250

FV pr. Aktie = Rs. 10

Antal udstedte = 1, 06, 000 / 10

= 10.625 aktier @ Rs. 10 med en rabat på 40 p pr. Aktie.