Salgstræning: 5 forskellige metoder til at gennemføre salgstræning

Forskellige metoder til at gennemføre salgstræning er som følger: i. Slide præsentationer ii. Videobånd / lydkassetter iii. Forelæsninger iv. Gruppediskussioner v. Rollespil.

De metoder, der anvendes til træning, afhænger af de mål, der skal opnås, træningstype, baggrund og erfaring fra praktikanterne og lignende.

De tilgængelige muligheder er:

jeg. Slide præsentationer:

Dette er en effektiv måde at præsentere materiale og grafik på. De hjælper træneren til at holde sig på planlægning og præsentere tekniske data eller oplysninger.

ii. Videobånd / lydkassetter:

Mange gange er en hel gruppe ikke tilgængelig på en forudbestemt tid. I sådanne situationer kan et forudgående træningsmodul udarbejdes ved hjælp af eksperter, så alle kan drage nytte af indholdet. Men på den anden side, da der ikke er nogen interaktion med træneren, kan nogle tvivl forblive ubesvarede i disciplinens sind.

iii. Forelæsninger:

Dette kan være et klasseværelse miljø og kan bruges i samarbejde med den forrige. Videoerne kan bruges til at give produktdemonstrationer og applikationer, mens forelæseren kan støtte præsentationen ved sine ekspert kommentarer og klare tvivl fra praktikanterne.

iv. Gruppediskussioner:

I en sådan træning leder og stimulerer en træner talk og deltagelse fra de praktikantes side. Casestudier er blevet brugt bredt som et redskab til at stimulere gruppediskussion. Praktikanter får sager til at studere, og derefter træner træner en sagen diskussion for at analysere og løse de problemer, der er involveret i sagen. Denne metode kan dog ikke ordineres til nybegyndere.

v. Rollespil:

I rollespil forsøger praktikanten at sælge et produkt til en hypotetisk udsigt (normalt en træner til en anden praktikant). Rollespil kan hjælpe praktikanter med at lære at håndtere uforudsete udviklinger, der ofte opstår i salgssituationer. Det giver også træneren en chance for at arbejde med praktikanter om stemme, poise, manerer, tale og bevægelser. De ville få mulighed for at forstå produktet, konkurrenterne, industrien og kunderne.

For at opnå et optimalt effektivitetsniveau kan undervisningskombinationer af de ovennævnte fremgangsmåder anvendes.

Der er også individuelle træningsprogrammer tilgængelige; For eksempel vil et åbent træningsprogram, der udføres af en konsulent eller organisation eller institut, tilskynde til individuel deltagelse fra virksomhederne.

Indian Institute of Management (IIM) udfører EDP (Employee Development Programs) om salgsfunktion med jævne mellemrum. Da indholdet af disse foredrag er af god standard, sender mange virksomheder medarbejdere, der er identificeret som behov for uddannelse på dette område.

Normalt foretrækker små industriorganisationer eller de virksomheder, der sælger ikke-tekniske produkter, på jobtræningsmetoden. Her er mentoring udført af en ledende salgsrepræsentant, mens han er på jobbet. En erfaren sælger får en praktikant til at undervise ham om jobbet og vil derfor tage ham sammen, når praktikanten laver et salgsopkald.