Optimal kapitalstruktur: Betydning og overvejelser

Lad os foretage en tilbundsgående undersøgelse af betydningen og overvejelserne om optimal kapitalstruktur.

Betydning af optimal kapitalstruktur:

Det er ikke en nem opgave at fastslå en virksomheds optimale kapitalstruktur, fordi maksimering af aktionærens rigdom afhænger af nogle grundlæggende beslutninger.

For at maksimere værdien af ​​aktiekapitalen skal virksomheden vælge en finansieringsmixkapitalstruktur, som vil bidrage til at nå de ønskede mål.

Kapitalstrukturen skal således afprøves ud fra dens virkning i forhold til virksomhedens værdi. Det er unødvendigt at nævne, at en virksomhed skal vælge sin finansieringsmix på en sådan måde, at den maksimerer aktionærens fond, hvis firmaets kapitalstruktur påvirker virksomhedens samlede værdi. Dette hedder navnet Optimum Capital Structure for firmaet.

Ifølge E. Solomon defineres det samme som »den kapitalstruktur eller kombination af gæld og egenkapital, der fører til virksomhedens maksimale værdi«. Således kan vi ikke ignorere betydningen af ​​kapitalstrukturen i et firma, da vi mener, at der er et klart forhold mellem virksomhedens værdi og kapitalstrukturen, selv om nogle andre ikke accepterer det.

Den følgende illustration hjælper os med at forstå princippet klart:

Illustration:

Således er indtjeningsrenten på aktionærfond 22, 5%, selvom afkastet er 20%.

Af ovenstående eksempel bliver det helt klart, at firmaet vil være interesseret i at bruge mere gældskapital. Men vi ved, at for meget brug af gældskapital er en risikabel situation som i sidste ende øger omkostningerne.

Samtidig kan der opstå en farlig situation, hvis virksomheden ikke er i stand til at tjene mere afkast, end den betaler for. Således bør gældskapitalfinansiering anvendes meget omhyggeligt. Det er derfor, at der skal være en ordentlig finansieringsmix mellem gæld og kapitalkapitaler for at opnå den optimale situation.

Overvejelser:

For at fastslå mængden af ​​optimal kapitalstruktur vil følgende overvejelser hjælpe en økonomichef:

(a) Fordel ved selskabsskat:

En økonomichef kan benytte lejligheden til at udnytte den økonomiske gearing gennem selskabsskatter. Vi ved, at gældsfinansiering er billigere end egenkapitalfinansiering på grund af de kvoter, der er fastsat af selskabsskattemyndighederne.

Da egenkapitalfinansieringen indebærer højere omkostninger, kan det samme undgås for finansiering. Den endelige fordel vil blive nydt af aktionærerne, dvs. Trading on Equity.

(b) Fordel ved finansiel gearing:

Hvis afkastet på investeringen er forholdsvis højere end faste omkostninger, kan en økonomichef gå til opkøbsfonde, selv om der er faste omkostninger til finansiering, da aktionærerne i sidste ende vil blive til gavn.

(c) Undgåelse af højrisikokapitalstruktur:

Hvis andelen af ​​gældskapital er mere end ejet kapital, vil samme invitere risiko; Som følge heraf vil priserne på aktie på det åbne marked falde på grund af et højt risikabelt forslag til kapitalstruktur. Med andre ord, stærkt gearet kapitalstruktur er altid risikabelt.

Således må en økonomichef ikke søge at øge yderligere finansiering gennem lån under sådanne omstændigheder. Det vil sige, om et firma foretrækker gældsfinansiering eller egenkapitalfinansiering, afhænger afgørelsen af ​​en virksomheds optimale kapitalstruktur.

(d) Fordele ved gældsmæssig blanding:

En finansdirektør kan drage fordel af gældsmæssig blanding i sammensætningen af ​​kapitalstrukturen for at fastslå en virksomheds optimale kapitalstruktur. Når den optimale kapitalstruktur er nået, er en økonomichef fri for økonomiske risici. Således er det ultimative mål for en økonomichef at se, at den korrekte udnyttelse af gældsmæssig blanding er nået.