Human Resource Management: Det er Betydning, Definition og Natur

Betydning og definition af menneskelig ressourceforvaltning:

Ifølge Flippo kan "Human Resource / Personnel Management" defineres som planlægning, organisering, styring og kontrol af indkøb, udvikling, kompensation, integration og vedligeholdelse og adskillelse af menneskelige ressourcer til det formål, som individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige mål er udført”

Naturen for menneskelig ressourceforvaltning:

HRM har følgende funktioner:

1. En del af ledelsesdisciplin:

HRM er en del af ledelsesdisciplin. Det er ikke en disciplin i sig selv, men er kun et fagområde. HRM, der er en del af ledelsesprocessen, trækker stærkt fra ledelsens begreber, principper og teknikker og anvender disse i forvaltningen af ​​menneskelige ressourcer.

2. Universel eksistens:

HRM er gennemgående i naturen. Det er til stede i alle virksomheder. Det gennemsyrer alle ledelsesniveauer i en organisation.

3. Bekymret med mennesker:

HRM handler om mennesker på arbejde, både som enkeltpersoner og grupper. Det forsøger at sætte folk på tildelt job for at producere varer resultater. De resulterende gevinster bruges til at belønne folk og motivere dem til yderligere forbedring er produktivitet.

4. Handlingsorienteret:

HRM fokuserer opmærksomheden på handling, snarere end på registrering, skriftlige procedurer eller regler. Problemerne med medarbejderne løses gennem rationelle politikker.

5. Direkte til opnåelse af mål:

HRM er rettet mod opnåelse af organisatoriske mål ved at levere værktøjer og teknikker til at styre mennesker i organisationen effektivt.

6. Integreringsmekanisme:

HRM forsøger at opbygge og opretholde hjertelig relation mellem mennesker, der arbejder på forskellige niveauer i organisationen. Det forsøger at integrere menneskelige aktiver på bedst mulig måde for at opnå organisatoriske mål.

7. Udviklingsorienteret:

HRM har til hensigt at udvikle medarbejdernes fulde potentiale. Belønningsstrukturen er vendt til medarbejdernes behov. Uddannelse er tilvejebragt for at forbedre medarbejdernes dygtighed. Hvert forsøg gøres til at bruge deres talenter fuldt ud til brug for organisatoriske mål.

8. Kontinuerlig proces:

HRM er ikke en enkelt aftale. Det kan ikke praktiseres kun en time hver dag eller en dag om ugen. Det kræver konstant opmærksomhed og bevidsthed om menneskelige relationer og deres betydning i hverdagen.

9. Omfattende funktion:

HRM beskæftiger sig med at styre folk på arbejdspladsen. Det dækker alle typer mennesker på alle niveauer i organisationen. Det gælder for arbejdere, vejledere, officerer, leder og andre typer personale.