Top 7 funktioner af en Chief Accountant - Forklaret!

Chefsrevisoren er nøjagtigt som et tal i et hjul, der forbinder hjulets kant og navet, der modtager informationen. Han behandler, at oplysningerne og derefter returnerer de behandlede oplysninger tilbage til, hvor det kommer fra generelt set, styringsfunktionen omfatter inden for sine brede feje og brede kurver, alle regnskabsfunktioner, herunder rådgivning til ledelsen om handlingsforløbet, der skal tages i et givet sæt af omstændigheder med det formål at fuldstændig eliminere institutionens rolle i erhvervslivet.

Den øverste revisor er kendt som controller i USA. Den reelle regnskabsførers faktiske stilling i virksomheden afhænger af egen evne og virksomhedens ledelsesstruktur. Uanset hvad der kan være chefskonsulentens stilling, og uanset navn kan han kaldes, en ting er helt klart, at hans hovedfunktion er at hjælpe ledelsen med at udføre sin funktion godt.

En chefsrevisors funktioner er således:

(1) Planlægning for kontrol:

Han etablerer, koordinerer og administrerer en passende plan for kontrol af operationer. I henhold til virksomhedens krav skal en sådan plan indeholde omkostningsbudgetter, omkostningsstandarder, salgsprognoser, overskudsplanlægning og kapitalinvesteringer. Den nødvendige procedure til gennemførelse af planen er også fastlagt.

(2) Rapportering og tolkning:

Det omfatter sammenligning af faktiske resultater med de forudbestemte standarder, tolkning af resultater og deres rapportering til alle ledelsesniveauer. Dette nødvendiggør formuleringen af ​​en passende og effektiv regnskabspraksis. Det omfatter også udarbejdelse af statistiske poster.

(3) Evaluering og rådgivning:

Det omfatter undersøgelsen af ​​gyldigheden af ​​virksomhedens formål og forsøger at bedømme, i hvilket omfang organisationsstrukturen, procedurerne og de vedtagne politikker har været effektive til at nå disse mål og rapporterer til ledelsen om det samme. Dette kræver samråd med alle segmenter til ledelsen med ansvar for politik eller handling vedrørende enhver fase i driften af ​​virksomheden.

(4) Skatteadministration:

Skatteplanlægning og administration er også omfattet af ledelsesrevisoren. Han ser også på en korrekt gennemførelse af skattepolitikker og -procedurer.

(5) Regeringsrapportering:

En virksomhed skal indsende visse rapporter om nogle vigtige fakta til forskellige statslige organer under forskellige lovgivninger. En ledelseskonsulent overvåger og koordinerer udarbejdelsen af ​​rapporter til sådanne statslige organer.

(6) Beskyttelse af aktiver:

Ledelseskonsulenten sikrer den skattemæssige beskyttelse af virksomhedens aktiver gennem tilstrækkelig intern kontrol og ordentlig forsikringsdækning.

(7) Økonomisk vurdering:

Eksterne faktorer, sociale forhold og regeringens politikker påvirker løbende virksomheden. Derfor vurderer ledelseskonsulent løbende de økonomiske og sociale styrker og regeringens indflydelse og fortolker deres effekt på erhvervslivet.