Korte noter om udnyttelse af friske vandressourcer

Korte noter om udnyttelse af friske vandressourcer!

På grund af befolkningseksplosionen er vandforbruget blevet øget, hvilket resulterede i overudnyttelse af ferskvandsressourcerne.

Image Courtesy: environmenthealthsafetyforbusinessdotcom.files.wordpress.com/2013/09/amatitlan.jpg

Overudnyttelse af ferskvandsressourcer har resulteret i mange alvorlige problemer, som direkte påvirker befolkningens nuværende og fremtidige behov. Nogle af konsekvenserne er:

1. Sænkning af vand Tabel:

Med den stigende befolkning og efterspørgslen efter tørt areal er også øget. Der er stor udnyttelse af underjordisk vand som følge af, at vandbordet sænker ned dag efter dag. Dette problem kan blive en stor trussel for det fremtidige landbrug på grund af reduceret vandforsyning i fremtiden.

2. Vandlogning:

Et af konsekvenserne af overdreven vanding i visse områder er, at det kan hæve vandbordet. Salte, der findes i sten, når de kommer i kontakt med disse vand, bevæger sig op, når fordampning finder sted i øvre jordlag, så det resulterer i saltholdighed i jorden. Overdreven vanding fører også til vandskovning.

3. Sænkning af grundvand:

Hvis mere grundvand trækkes tilbage, så deres opladningshastighed, bliver sedimenterne i akviferer komprimeret, dette fænomen er kendt som jordbundsaflejring. Denne forsinkelse kan resultere i enorme økonomiske tab som strukturskader i højbygning, brud i rør osv.