Regler for journalisering (med prøve)

Introduktion:

Journal er en bog med 'primær post' eller 'original entry'. Journal registrerer alle daglige transaktioner af en virksomhed i den rækkefølge, hvor de forekommer. Derfor kan en 'journal' defineres som en bog, der indeholder kronologiske oversigter over transaktioner.

Tidsskriftet er således en bog med primær post. Det er ellers kendt som The Original Entry Book. Disse poster bliver derefter sendt fra Journal til Ledger.

Som sådan er Ledger kendt som hovedbogen eller hovedbogen. The Ledger er ellers kendt som Book of Final Entry. Journal hjælper kun udstationering af poster fra tidsskriftet til Ledger. Derfor er journal kendt som datterselskab eller datterselskab bog. Journalisering er en handling til registrering af debet- og kreditaspekter af en forretningstransaktion i tidsskriftet, sammen med en forklaring af transaktionen, kendt som fortælling.

1. Datakolonnen er beregnet til optagelse af transaktionsdatoen.

2. Den anden kolonne er beregnet til at registrere de konti, der skal debiteres og krediteres.

3. Den tredje kolonne er beregnet til at optage sidens nummer på storlegen, hvor posterne er postet.

4. I denne kolonne skriver vi det beløb, der skal debiteres mod Dr.

5. I denne kolonne skriver vi det beløb, der skal krediteres mod Cr.

I den anden kolonne inden for parentes er der skrevet en kort forklaring på transaktionen, som er kendt som fortælling.

Journalistikregler:

Handlingen med at registrere transaktionerne i tidsskrift hedder Journalising. Denne optagelse er lavet i henhold til visse regler, og disse regler kaldes regler for journalisering.

Forretningsmanden skal indgå transaktioner med en række personer eller ejere, der besidder en del ejendomme, f.eks. Kontanter, møbler, maskiner mv. For at drive virksomheden, betale visse udgifter, f.eks. Leje, lønninger, løn osv. Og modtage visse indkomster, for eksempel renter, provision, udbytte mv gennem forretning.

For at behørigt registrere alle ovennævnte transaktioner skal følgende konti opretholdes:

(A) Kontoen for en person eller et firma, med hvem virksomheden handler, er kendt som personlig konto.

(B) Kontoen for ejendom i virksomheden hedder Real Account.

(C) Kontoen for hvert enkelt udgiftsposter eller indkomst er kendt som den nominelle konto.

I hver transaktion påvirkes to konti. Før vi journaliserer en transaktion, stiller vi os selv følgende spørgsmål:

1. Hvilke aspekter (konti) påvirkes? Analyser transaktionen, find ud af det modtagende aspekt og det givende aspekt.

2. Hvilken klasse af konti er de? Identificer konti, fx Personlig, Real eller Nominel.

3. Hvilken konto skal debiteres, og hvilken skal der krediteres? Anvend de gyldne regler for debit og kredit i henhold til typen af ​​konti.

Forbindelsestidskrift:

Når mange transaktioner af samme art opstår på en bestemt dag, kan sådanne transaktioner indtastes i journalen ved hjælp af kombinerede (sammensatte) journalposter, kendt som Compound Journal Entry. Sørg for, at beløbet i debitkolonnen er lig med mængden i kreditkolonnen, baseret på bogføring med dobbelt bogføring.

Et beløb i debiteringskolonnen skal svare til to eller flere beløb i kreditkolonnen eller et beløb i kreditkolonnen svarer til to eller flere beløb i debiteringskolonnen eller under sammensatte indtastning, vil et par debiteringer svare til nogle få point . Reglen for journalisering er den samme som den simple journal.

Illustration:

2005

1. januar købt varer på kredit fra Ram For Rs 2.000

Købte varer på kredit fra Gopi for Rs 1.500

Købte varer på kredit fra Balu for Rs 3.000

Købte varer på kredit fra Seth for Rs 500

Pass (a) enkel, og (b) sammensatte tidsskrift.

Fordele ved Journal:

Følgende fordele kan fås fra en journal:

1. Det giver datovis information.

2. Historien for hver transaktion kan være kendt.

3. Fejl kan let lokaliseres og forhindres.

4. Udeladelser minimeres.