Representerer data grafisk: 3 metoder

De følgende punkter fremhæver de tre vigtigste teknikker og metoder, der bruges til at repræsentere data grafisk. Metoderne er: 1. Histogram 2. Stregdiagram 3. Piediagrammer.

Metode # 1. Histogram:

Grafisk kaldes en af ​​de vigtigste og nyttige metoder til at præsentere frekvensfordelingen af ​​både kontinuerlige og diskontinuerlige typer histogram. I et histogram er klassegrænserne placeret på den grafiske papirs vandrette akse, og vertikale rektangler opstilles side om side over disse klasseintervaller på en sådan måde, at området for et hvilket som helst rektangel er proportional med frekvensen i den pågældende klasse .

Metode # 2. Stregdiagram:

Nedenstående tabel viser størrelsesfordelingen af ​​flerårige husstande i et bestemt år:

Ovennævnte data er vist nedenfor i form af et stregdiagram.

Den følgende tabel indeholder data vedrørende planlægning og faktiske udlæg fra regeringen på udgiftssiden for et bestemt år:

Ovennævnte sæt data kan præsenteres ved at placere to eller flere stænger, der repræsenterer det beløb, der skal sammenlignes i juxta position.

På samme måde kan der findes stregdiagrammer af forskellige former og former, herunder komponentlinjediagrammet for en given data. I et komponentlinjediagram er der kun en bjælke, der viser de forskellige komponenter af dataene vertikalt.

Metode # 3. Pie Diagrammer:

Dataene vedrørende familiens størrelse som angivet ovenfor kan også præsenteres ved at skære en cirkel i sektorer på en sådan måde, at disse sektorer har områder eller centrale vinkler, der står i forhold til de forskellige mængder, der skal sammenlignes.

Dette kaldes et cirkeldiagram som vist nedenfor: