Indfrielse af obligationer i Lump Sum (regnskabsopgørelser)

Et selskab kan afregne gældsforpligtelser ved udløbet af en bestemt periode eller efter selskabets valg på en dato inden for en bestemt periode. Indfrielse af obligationer i engangsbeløbet indebærer en stor mængde kontanter.

(i) Ud af overskud:

Under denne metode er der ikke truffet særlige forholdsregler for at indfri obligationerne. Obligationerne kan indløses før eller inden forfald.

Regnskabsindlæg:

Inden påbegyndelsen af ​​indfrielse af obligationer er det nu obligatorisk for alle virksomheder at oprette "Debentures Indløsningsreserven", til 50% af det samlede beløb af obligationer.

1. For at oprette DRR:

Resultatopgørelse A / C ... Dr.

Til Debenture Indløsningsreserven A / C

2. For gældsbeløb:

(a) Når gældsbeviser frigives til par:

Debentures A / C Dr. (med pålydende værdi af obligationer)

Til Debenture Indehavere A / C

(b) Når gældsforretninger indløses til Premium:

Debentures A / C Dr. (med Parværdien af ​​deb.)

Premium på indfrielse af obligationer A / C Dr. (med premium)

Til Debenture Indehavere A / C (med det samlede beløb)

Bemærk:

Premium ved indfrielse af obligationer blev der givet kredit, når obligationerne blev udstedt. Ved indløsning debiteres denne konto og overføres til Debenture-indehaverens konto.

(c) Indfrielse til rabat:

Når obligationer indløses til en pris, der er mindre end pålydende værdi, betegnes det som »indfrielse til rabat«.

Debentures A / C Dr. (med pålydende værdi)

Til Debenture indehaverens A / C (med det skyldige beløb)

Til fortjeneste ved indfrielse af Debenture A / C (med fortjeneste / rabat på indfrielse)

3. Ved betaling:

Debeturehavere A / C ... Dr.

Til Bank A / C

Ovennævnte indgang skal foretages i alle tre sager.

4. Efter indfrielsen af ​​alle obligationer overføres DRR til General Reserve

Debenture Redemption Reserve A / C ... Dr.

Til General Reserve

5. Fortjeneste ved indfrielse af obligationer kan anvendes til afskrivning af kapitalforløb (fx Preliminære omkostninger, rabat på obligationer / aktier), eller det kan overføres til Capital Reserve.

Fortjeneste ved indfrielse på obligationer A / C ... Dr.

Til General Reserve

Til Foreløbige Udgifter A / C

Til rabat på obligationer / Aktier

Illustration 1:

(Indfrielse af obligationer på par eller præmie).

Amritsar Paper Mills udstedte 8.000 15% Debetures of Rs. 100 hver med en rabat på 5%. Disse obligationer kan indløses efter fem år. Du er forpligtet til at videregive journalposter til registrering af udstedelse og indfrielse af ovenstående obligationer på den antagelse, at obligationerne kan indløses

(i) i pari og

(ii) til en præmie på? 10

Antag, at der ikke er nogen synkende fond til indfrielse af obligationer.

Indfrielse uden for kapital:

Når der ikke er tilstrækkeligt overskud, eller når ledelsen ikke er villig til at overføre til indløsningsreserven til indfrielse af obligationer, hævdes indløsningen at være uden for kapital. Således indløses gældsbeviser ud af midler, der ikke tjenes fra normale forretningsaktiviteter. Det kan dog bemærkes, at et selskab ifølge SEBI-retningslinjer ikke kan indfri sine obligationer udelukkende ud af kapital eller ud af overskud. Oprettelse af obligatorisk indløsning reserve svarende til 50% af beløbet af obligationer udstedelse er obligatorisk før indløsning start. Så indfrielse af obligationer udelukkende ud af kapitalgevinster er kun akademisk ikke praktisk.

Illustration 2:

Den 1. januar 2005 udstedte Kapil Agro Limited 2.000 11% Debetures of Rs. 100 hver på par, indløses med 5% præmie. Udstedte udgifter udgjorde Rs. 2.000. Der udbetales renter på obligationer årligt. Det blev besluttet at afskrive udgifter til udstedelse af obligationer i 2005. Obligationerne indløses den 31-12-2011. Bestå journalposter for året 2003 og 2011. (Inkluderer de af interesse)

Arbejdsmeddelelse:

Ifølge retningslinjerne for SEBI, DRR på 50% af Rs.2, 00.000 skal oprettes inden indløsning.