Indtægter af ferskemission (med beregning)

Ordet »provenu« anvendt i den nuværende kontekst indebærer det modtagne beløb eksklusive summen af ​​overkursen, hvis aktierne udstedes til præmie, men det nettobeløb, der modtages, hvis aktier udstedes enten til par eller til rabat. Med andre ord omfatter 'provenuet af aktier' ikke præmiebeløbet, hvis aktier udstedes til præmie, men står for det faktiske modtagne beløb, hvis aktier udstedes til par eller til rabat. Denne bestemmelse indsættes for at beskytte kreditorernes interesse.

Antag, at selskabet udsteder 2.000 aktier i Rs. 100 hver til præmie af Rs. 20 og indløser 3.000 præferenceaktier af Rs. 100 hver. Hvis ovennævnte definition af 'udbytte af frisk udstedelse' accepteres, vil virksomheden kreditere Rs. 1, 00.000 til kapitalindløsningsreservekontoen (ved debitering af resultatopgørelsen). Hvis aktierne udstedes til diskontering, skal det faktiske modtagne beløb betragtes som provenuet af et nyt udstedelse med henblik på indfrielse.

Ovennævnte beskrivelse præciserer følgende punkter:

Indløsning betyder tilbagebetaling eller refusion.

Indløsning af præferenceaktier betyder tilbagekøb af præferenceaktiekapital.

Foreløbige aktier kan kun indløses, hvis de er fuldt indbetalt. Det betyder, at delvist betalte præferenceaktier ikke kan indløses. Midlerne til indløsning kommer fra to kilder - nyt udstedelse af aktier og overskud i selskabet.

Når indløsning er ude af frisk udstedelse, anvendes beløbet mod nyemission til indløsning af præferenceaktier. Således tager nye aktier sted for indløste aktier.

Når indløsning er ude af overskud, overføres det krævede beløb fra virksomhedens overskud til en særlig konto kaldet 'Capital Redemption Reserve Account'. Derefter indløses præferenceaktierne. Her indgår kapitalindløsningsreservekontoen for indløste aktier. Denne konto behandles på niveau med indbetalt kapital.

1. Beløb, der skal overføres til CRR

= NV af Pref. Aktier, der skal indløses - Antal Fresh Issue (NV)

2. Frisk udgave (NV) = NV af Pref. Aktier, der skal indløses - Beløb overført til CRR

Antag, at selskabet har Rs. 2, 00.000 indløses præferenceaktier. Hvis selskabet beslutter at udstede 1.000 Aktieaktier af Rs. 100 hver med 10% rabat, vil mængden af ​​provenu med henblik på indløsning blive Rs. 90.000, og kapitalindløsningsreservekontoen skal oprettes med et lige antal R'er. 1, 10.000 ud af overskud.

Men hvis aktierne udstedes til præmie, kan det samlede modtagne beløb (inklusive præmie) ikke træffes til at udgive »provenu« i den forstand, hvori loven anvendte dette ord. Det præmiebeløb, der skal fratrækkes det samlede provenu, for at komme frem til »provenuet« for et nyt udstedelse med henblik på dette afsnit. Aktierne kan ikke indløses ud fra provenuet af et nyt udstedelse af obligationer eller ud af salget af eventuelle ejendomme i selskabet, da det vil føre til erosion af tilgængelig sikkerhed til kreditorerne.