Fremgangsmåde for udstationering fra journal til ledger (med eksempler)

Introduktion:

Som vi ved det først, registreres alle forretningstransaktioner i tidsskriftet, separat og datovis. Transaktionerne vedrørende personer, aktiver, udgifter og indkomst journaliseres kronologisk, dvs. datidigt. Men man kan ikke finde lignende transaktioner på ét sted i tidsskriftet. For at have en konsolideret visning skal vi derfor udarbejde forskellige konti i storboeken.

Ingen transaktion kommer ind i hovedboken, medmindre den først vises i journalen. Kilden til information til storlegen er journalen. Således er journalen subsidiært til storlegen, og hovedboken er hoved- eller hovedbog. Metoden til at skrive fra journal til storlegen kaldes udstationering eller hovedbogspostering.

Ledger indeholder konti. Regnskaberne holdes generelt i en bog kaldet hovedbog. Den indeholder konti relateret til forretningstransaktioner. Ledger er et register, der har en række sider, der er nummereret efter hinanden.

En side i storlegen tildeles normalt til en konto. Et indeks til forskellige konti i hovedboken gives i begyndelsen af ​​storboksen for nem reference.

Ledger konto:

En konto er et resumé af forretningstransaktioner, der påvirker en person eller ejendom eller en indkomst eller en udgift. En konto er en kort historie om økonomiske forhold for en bestemt mand eller en bestemt genstand.

En konto har to sider-Debet og kredit. Den venstre side er kendt som DEBIT og højre side er kendt som CREDIT. Bogføring i dobbeltregistrering betyder optagelse af både modtagelses- og givende aspekter af hver transaktion.

Når en konto modtager en ydelse, debiteres kontoen. Når en konto giver en fordel, krediteres kontoen. Disse to aspekter er angivet ved henholdsvis symbolerne Debtor (Dr) og Creditor (Cr.). Så for hver debet vil der være en tilsvarende kredit. Reglerne for Debet og Kredit er formuleret i henhold til typer af konti.

Regnskaberne kan opdeles i tre typer:

1. Personlig,

2. Real og

3. Nominel.

1. Personlig konto:

Det drejer sig om regnskaber for personer, firmaer og andre sammenslutninger, som vi har forretningsforbindelser med. Reglen er at debitere kontoen for den person, der modtager noget og krediterer konto for den person, der giver noget. Det er, Debit modtageren og kredit giveren.

2. Real- eller Ejendomskonto:

Reelle konti er regnskaberne for ting, dvs. livløse ting. Det er en konto vedrørende ejendomme eller aktiver som Land, Maskiner mv. Debitere kontoen for de ting, der kommer ind og kreditere kontoen for de ting, der går ud. Det er, Debit hvad kommer ind og Kredit, hvad der går ud.

3. Nominel eller fiktiv konto:

Denne type konti vedrører regnskaberne over indkomst, omkostninger, overskud og tab. Mange omkostninger i form af løn, løn, leje mv. Opstår i virksomheden. Tilsvarende tjener mange indtægter, rabat, provisioner mv i virksomheden. Reglen er, at Debit alle tab og udgifter og kredit alle gevinster og indkomster.

Ledger Posting:

Så snart en transaktion finder sted, registreres det samme i journalen i form af en journalpost. Denne post bliver igen offentliggjort i de respektive hovedbogskonto under dobbeltbogsprincippet fra journalen. Dette kaldes ledgerpostering.

Process of Ledger Posting:

Følgende procedurer følges til udstationering:

Første del af kontoen:

1. Find i hovedboken den første konto, der er angivet i journalen.

2. Skriv datoen for transaktionen, i datakolonnen, på debit-siden af ​​den pågældende konto.

3. Indtast navnet på den konto, der er krediteret med præfikset "Til" i debitor-siden af ​​hovedboken, i detaljer kolonne.

4. Skriv i folio-kolonnen på debit-siden af ​​kontoen, sidenummeret for den journal, hvorfra posten bliver sendt.

5. Indtast beløbet på debiterkolonnen i storlegen pr. Dagbog.

6. Skriv ligeledes sidens nummerbog i folio-kolonnen i tidsskriftet.

Anden del af den anden konto:

1. Find i hovedboken den anden konto, der er angivet i Journal.

2. Skriv datoen for transaktionen, i datakolonnen på kreditsiden af ​​den pågældende konto.

3. Indtast på kreditens side i hovedboksen, i detaljer kolonne, navnet på den konto, der debiteres med præfiks "By".

4. Skriv i folio-kolonnen i hovedboken, sidenummeret for den journal, hvorfra posten bliver sendt.

5. Indtast beløbet på ledersiden af ​​kreditten som i journalen.

6. Skriv ligeledes sidens nummerbog i folio kolonnen i journalen.

Eksempel: Optag følgende transaktion og indsæt dem i store bogstaver:

1. december 2004 startede Ram forretning med en hovedstad i Rs. 50.000.