Line og personalefunktioner

Efter at have læst denne artikel vil du lære om linjen og medarbejderfunktionerne i en organisation.

Linje- og medarbejderfunktioner angiver autoritetsfordelingsmønsteret i en organisation. Simpelthen erklæret, har myndighed ret til at handle. Ifølge Koontz m.fl. (1984) er MYNDIGHED i en organisation magten i stand til at udøve skøn ved at træffe beslutninger, der påvirker andre.

I en organisation kan der være fire kilder til myndighed:

1. Juridisk:

Juridisk myndighed, der er udstedt ved lov, f.eks. Myndighed i direktøren for en afdeling, institution eller organisation.

2. Finansielle:

Finansmyndighed til at håndtere økonomi og økonomiske forhold, fx kompetent myndighed, økonomichef osv.

3. Operationel:

Operationelt begrænset til implementering eller drift af nogle specifikke opgaver, fx myndighed hos projektdirektør, teamleder mv.

4. Teknisk:

Teknisk myndighed, der genererer fra ekspert- eller specialkundskab, f.eks. Autorisation hos entomologen, jordemidleren mv. I en organisation udøves myndigheden af ​​linjen.

Medarbejderpersonale på to forskellige måder:

jeg. Line Funktion:

Linjefunktion er en, hvor en overordnet udøver autoritet direkte over en underordnet. I et direktorat for landbrug er direktør for landbruget leder af organisationen. Landbrugsførerne på zone-, distrikts-, underinddelings- og blokniveau er linjepersonalet.

Generelt har linjepersonalet uafhængige kontorer, hvorved de fungerer og opretholder deres separate identitet. Fordelene ved linjepersonale er, at de har teknisk viden og er tættere på driftsområdet.

ii. Personalefunktion:

Personalefunktionen er rådgivende og er beregnet til at hjælpe linjepersonalet. De tænker på lederen af ​​organisationen / kontoret og giver den nødvendige støtte og rådgivning. I Landbrugsdirektoratet er de øvrige landbrugsdirektører, landbrugsdirektørerne i hovedkvarteret og statsniveauet specialister som entomolog, plantepatolog, jordkemiker, statistiker osv. Personale hos direktør for landbrug. Bortset fra teknisk personale på statsniveau har andre generelt ikke selvstændigt kontor og opretholder ikke deres særskilte identitet. De arbejder for lederen af ​​organisationen eller kontoret.

Der kan være tre kategorier af personale-tekniske dvs. dem, der beskæftiger sig med tekniske anliggender; embedsmænd, dvs. dem, der beskæftiger sig med generel administration, personale, økonomi, revision, køb mv og kontorpersonale, dvs. dem, der udelukkende arbejder på kontoret og hjælper ovennævnte personale og linjepersonale.

For at en teknisk afdeling skal fungere effektivt, er det nødvendigt for det tekniske personale at have god ekspertise og eksponering for markforholdene. For at sikre koordinering skal embedsmændene også have en god forståelse for organisationens formål og mål.

Personalet skal fastlægges ud fra, hvor stor organisation er, hvor stor er budgettet, hvad er dets ansvar og hvor travlt er direktør og andet linjepersonale. Størrelsen af ​​personalet i en organisation bør dog holdes til det optimale niveau, da overflødigt personale kan være et økonomisk og administrativt ansvar for det.