Ledger: Regler for bogføring fra Journal til Ledger (Med Illustrationer)

Journal er blot en kronologisk oversigt over alle forretningstransaktioner. Men hvis vi ønsker at kende nettoeffekten af ​​forskellige transaktioner, der påvirker en vare, skal vi gennemgå hele tidsskriftet. Det tager tid. Du ved, at tiden er penge i erhvervslivet.

For at overvinde denne vanskelighed opretholder vi derfor en anden bog kaldet 'Ledger'.

Ledger er en bog, som i en sammenfattet og klassificeret form indeholder en komplet oversigt over alle transaktioner. Da den indeholder fuldstændige oplysninger om forskellige transaktioner, kaldes den 'Hovedbog'. Endelige regnskaber for en virksomhed udarbejdes på grundlag af hovedbog.

Den korrekte form for hver konto, der opretholdes i hovedbok, er angivet som følger:

Du vil bemærke, at begge sider af ledgerkontoen har fire kolonner, nemlig dato, bestemt, folio og beløb.

Regler for bogføring i Ledger:

Udstationering i hovedbog er lavet af journalposter, der er bestået i tidsskriftet. Det er vigtigt at nævne, at hver journalpost skal oplyses i alle konti, der er debiteret og krediteret i journalposten. Gå tilbage til Illustration I, for varer købt til kontanter. Købskonto debiteres, og kontokonto krediteres. Mens du posterer denne post i hovedbog, vil den blive opført både i købskonto og i kontokonto.

Afsendelse foretages på debitorsiden af ​​den konto, der er blevet debiteret i journaleregistreringen og tilsvarende på kreditsiden af ​​den konto, der er blevet krediteret i tidsskriftet, posten. Husk, at indlæg i hovedbogskonto vil blive foretaget på kronologisk måde (datovis).

I den pågældende kolonne vil navnet på kontoen (efterfulgt af 'Til'), der krediteres i journalposten, blive skrevet. På samme måde skal vi skrive navnet på kontoen (forfulgt af 'By'), der debiteres i tidsskriftet, mens du bogfører på kreditens side af kontoen.

Mængden af ​​journalindtastning vil blive vist i beløbskolonnerne for begge konti, og til sidst vil konti blive afbalanceret.

Lad os igen tage illustration 1 og studere, hvordan udstationering af journalposter er lavet i storlegen.

Balance i en konto angiver nettoresultatet af alle transaktioner i forbindelse med det i en given periode. For eksempel vil balancen i personlig konto angive, om virksomheden skylder partiet eller den pågældende part skyldes virksomheden.

Debetbalancen i en personlig konto, dvs. overskydende debet over dets samlede kredit, viser, at den pågældende part skylder virksomheden. Tværtimod, i tilfælde af kreditbalance i personlig konto, indikerer det, at virksomheden skylder den pågældende part.

Alle reelle konti vedrører aktiver, og derfor viser debitsaldoen kun. Saldoen i de nominelle konti angiver fortjeneste (i tilfælde af kreditbalance) og tab (i tilfælde af debit balance). Saldoen i nominelle konti overføres til resultatopgørelsen.