Midler og pengestrømme: Betydning og koncept

Lad os foretage en tilbundsgående undersøgelse af betydningen og begrebet midler og pengestrømme.

Betydning og opfattelse af midler:

Udtrykket "fonde" er defineret på en række måder:

(a) I en snæver forstand betyder det kun kontanter, og en pengestrømsopgørelse udarbejdet på dette grundlag hedder en pengestrømsopgørelse. En sådan opgørelse opregner nettoeffekten af ​​de forskellige forretningstransaktioner på kontanter og tager hensyn til kvitteringer og udbetalinger af kontanter.

b) I bredere forstand henviser udtrykket "fonde" til pengeværdier uanset form. Her "midler" betyder alle økonomiske ressourcer, der anvendes i erhvervslivet, enten i form af mænd, materiale, penge, maskiner og andre.

c) I en populær forstand betyder udtrykket »fonde« arbejdskapital, dvs. overskydende nuværende kortfristede forpligtelser. Kapitalbevægelsen om driftskapital er opstået som følge af, at en virksomheds samlede ressourcer investeres dels i anlægsaktiver i form af fast kapital og delvist opbevares i form af flydende eller næsten flydende form som driftskapital.

Det snævrere koncept for 'fonde', dvs. kontant- eller arbejdskapitalbegrebet, afslører ikke ændringerne i en virksomheds samlede økonomiske ressourcer. Nogle væsentlige punkter, såsom køb af bygninger i bytte af aktier eller betaling af bonus i form af aktier, der ikke direkte påvirker kontanter eller arbejdskapital, afsløres ikke af analysen baseret på disse begreber.

Begrebet fonde som arbejdskapital er dog den mest populære, og i dette kapitel skal vi generelt henvise til »midler« som arbejdskapital og en pengestrømsopgørelse som en oversigt over kilder og anvendelse af midler.

Betydning og begreb "Flow of Funds":

Udtrykket 'flow' betyder bevægelse og omfatter både 'tilstrømning' og 'udstrømning'. Udtrykket »pengestrømme« betyder overførsel af økonomiske værdier fra et aktiv af egenkapitalen til et andet. Flow af midler siges at have fundet sted, når en transaktion gør ændringer i mængden af ​​midler, der er til rådighed, før transaktionen finder sted.

Hvis effekten af ​​transaktionen resulterer i stigningen i midlerne, hedder det en kilde til midler, og hvis det resulterer i faldet i midler, er det kendt som en anvendelse af midler. Yderligere, hvis transaktionen ikke ændrer midler, siges det ikke at have resulteret i strømmen af ​​midler.

I henhold til arbejdskapitalbegrebet af midler henviser udtrykket "pengestrømme" til flytning af midler i driftskapitalen. Hvis en transaktion resulterer i stigningen i arbejdskapitalen, siges det at være en kilde eller tilstrømning af midler, og hvis det resulterer i faldet i arbejdskapitalen, siges det at være en ansøgning eller udstrømning af midler.

Herske:

Fondstrømmen opstår, når en transaktion ændrer på den ene side en løbende konto og på den anden side en løbende konto og omvendt. Når en ændring i en langfristet konto, fx anlægsaktiver, langfristede forpligtelser, reserver og overskud, fiktive aktiver mv. Efterfølges af en ændring i en anden langfristet konto, svarer det ikke til pengestrømme. Dette skyldes, at hverken arbejdskapitalen i sådanne tilfælde øges eller falder. På samme måde, når en ændring i en løbende konto resulterer i en ændring i en anden nuværende konto, påvirker det heller ikke midlerne. Midlerne flyttes fra ikke-løbende til nuværende transaktioner eller kun omvendt.

I simple sprogfonde flyttes, når en transaktion påvirker:

(i) Et aktuel aktiv og et anlægsaktiv, eller

(ii) En fast og en aktuel forpligtelse, eller

(iii) Et løbende aktiv og en fast forpligtelse, eller

(iv) Et fastforpligtet og løbende ansvar og midler flyttes ikke, når transaktionen påvirker anlægsaktiver og fastforpligtede eller omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser.