Essay Test: Typer, fordele og begrænsninger

Efter at have læst denne artikel vil du lære om: - 1. Introduktion til Essay Test 2. Typer af Essay Test 3. Fordele 4. Begrænsninger 5. Forslag.

Introduktion til Essay Test:

Essaytestene er stadig almindeligt anvendte evalueringsværktøjer, på trods af, at de korte svar og objektive type spørgsmål er mere og mere anvendelige.

Der er visse læringsresultater (f.eks. Organisering, opsummering, integrering af ideer og udtryk på egen måde), som ikke måles på tilfredsstillende vis ved hjælp af objektiv test. Vigtigheden af ​​essay tests ligger i måling af sådanne instruktionsresultater.

En essay test kan give eleverne fuld frihed til at skrive et hvilket som helst antal sider. Det krævede svar kan variere i længden. Et essay type spørgsmål kræver, at eleven planlægger sit eget svar og forklarer det i sine egne ord. Eleven har stor frihed til at vælge, organisere og præsentere sine ideer. Essay type tests giver en bedre indikation af elevernes reelle præstation i læring. Svarene giver et fingerpeg om naturen og kvaliteten af ​​elevens tankeproces.

Det vil sige, vi kan vurdere, hvordan eleven præsenterer sine ideer (om hans måde at præsentere er sammenhængende, logisk og systematisk) og hvordan han konkluderer. Med andre ord afslører elevens svar strukturen, dynamikken og funktionen af ​​elevernes mentale liv.

Essay spørgsmålene anses generelt for at være den traditionelle type spørgsmål, der kræver lange svar. De er ikke modtagelige for objektiv scoring, da de giver mulighed for halo-effekt, variabilitet mellem eksaminer og variabilitet inden for forsker i scoring.

Typer af Essay Test:

Der kan være mange typer af essay tests:

Nogle af disse er givet nedenfor med eksempler fra forskellige fag:

1. Selektiv tilbagekaldelse.

fx Hvad var Akbars religiøse politik?

2. Evaluative Recall.

fx hvorfor mislykkedes første uafhængighedskrig i 1857?

3. Sammenligning af to ting - på en enkelt udpeget basis.

fx Sammenlign de bidrag, Dalton og Bohr har gjort til Atomteori.

4. Sammenligning af to ting - generelt.

fx Sammenlign tidlig vedisk alder med den senere vediske alder.

5. Afgørelse for eller imod.

fx Hvilken type eksamen tror du er mere pålidelig? Mundtligt eller skriftligt. Hvorfor?

6. Årsager eller virkninger.

fx diskutere virkningerne af miljøforurening i vores liv.

7. Forklaring af brugen eller den præcise betydning af en sætning i en passage eller en sætning.

F.eks. Joint Stock Company er en kunstig person. Forklar 'kunstig person', der udbringer begreberne Joint Stock Company.

8. Sammendrag af enheden i teksten eller en artikel.

9. Analyse

fx Hvad var Mahatma Gandhi 's rolle i Indiens frihedskamp?

10. Erklæring om forhold.

fx hvorfor er kendskabet til botanik nyttigt i studiet af landbruget?

11. Illustration eller eksempler (dine egne) af principper inden for videnskab, sprog osv.

fx Illustrere den korrekte brug af fagordsposition i en forespørgsels sætning.

12. Klassificering.

F.eks. klassificer følgende i Fysisk ændring og kemisk ændring med forklaring. Vand skifter til damp; Svovlsyre og natriumhydroxid reagerer for at fremstille natriumsulfat og vand; Rustning af jern; Smeltning af is.

13. Anvendelse af regler eller principper i givne situationer.

fx hvis du sad halvvejs mellem den midterste og den ene ende af en savsås, skal en person, der sidder i den anden ende, være tungere eller lettere end dig for at gøre havsavbalancen i midten. Hvorfor?

14. Diskussion.

fx partnerskab er et forhold mellem personer, der har aftalt at dele fortjenesten i en virksomhed, der udøves af alle eller nogen af ​​dem, der handler for alle. Diskuter det væsentlige af partnerskab på grundlag af dette partnerskab.

15. Kritik - om tilstrækkeligheden, rigtigheden eller relevansen af ​​en trykt udsagn eller en klassekammerat svar på et spørgsmål i lektionen.

fx Hvad er der galt med følgende erklæring?

Statsministeren er det suveræne statsoverhoved i Indien.

16. Skitse.

fx. Skitsere de trin, der kræves ved beregning af den sammensatte rente, hvis hovedbeløbet, rente og tidsperiode er angivet som henholdsvis P, R og T.

17. Omorganisering af fakta.

fx Den studerende bliver bedt om at interviewe nogle personer og finde ud af deres mening om FN's rolle i verdensfred. I lyset af de indsamlede data kan han / hun omorganisere hvad der er angivet i teksten.

18. Formulering af spørgsmål - problemer og spørgsmål rejst.

F.eks. efter at have læst en lektion bliver eleverne bedt om at rejse relaterede problemstillinger.

19. Nye procedurer

F.eks. Kan du løse dette matematiske problem ved at bruge en anden metode?

Fordele ved Essay Tests:

1. Det er forholdsvis nemmere at forberede og administrere en seks-spørgsmålet forlænget reaktionsopgave test end at forberede og administrere sammenlignelige 60-punkts multiple-choice testartikler.

2. Det er det eneste middel, der kan vurdere en eksaminands evne til at organisere og præsentere sine ideer på en logisk og sammenhængende måde.

3. Det kan med succes anvendes til praktisk taget alle skolens emner.

4. Nogle af målsætningerne som evnen til at organisere ideen effektivt, evne til at kritisere eller begrunde en erklæring, evnen til at fortolke osv., Kan bedst måles ved denne type test.

5. Logisk tænkning og kritisk begrundelse, systematisk præsentation mv kan bedst udvikles af denne type test.

6. Det hjælper med at fremkalde gode studievaner som at lave skitser og resuméer, organisere argumenterne for og imod mv.

7. Eleverne kan vise deres initiativ, deres tankers originalitet og deres fantasiens frugtbarhed, da de er tilladt frihed til at reagere.

8. Svarene fra eleverne behøver ikke at være helt rigtige eller forkerte. Alle grader af forståelighed og nøjagtighed er mulige.

9. Det eliminerer i vid udstrækning gætte.

10. De er værdifulde ved at teste elevenes funktionelle viden og ekspressionsevne.

Begrænsninger af Essay Tests:

1. En af de alvorlige begrænsninger i essaytestene er, at disse tests ikke giver mulighed for større prøveudtagning af indholdet. Du kan ikke prøve kursusindholdet så godt med seks lange essay-spørgsmål som du kan med 60 multiple-choice testartikler.

2. Sådanne tests opmuntrer til selektiv læsning og fremhæver cramming.

3. Desuden kan scoring påvirkes af stavning, god håndskrift, farvet blæk, nethed, grammatik, svarets længde mv.

4. Spørgsmålene med lange svar er mindre gyldige og mindre pålidelige, og som sådan har de ringe forudsigelsesværdi.

5. Det kræver en overdreven tid for eleverne at skrive; mens man vurderer at læse essays er meget tidskrævende og besværlig.

6. Det kan kun bedømmes af en lærer eller kompetente fagfolk.

7. Ukorrekt og tvetydig formulering handler både de studerende og valuere.

8. Undersøgelsens humør påvirker scoring af svarskrifter.

9. Der er halo-effekt-forudindtaget bedømmelse ved tidligere indtryk.

10. Scorerne kan blive påvirket af hans personlige bias eller partiskhed for et bestemt synspunkt, hans måde at forstå spørgsmålet om, hans vægt på forskellige aspekter af svaret, favoritisme og nepotisme mv.

Således er de potentielle ulemper ved spørgsmål af essay type :

(i) Dårlig prædiktiv validitet,

(ii) Begrænset indholdsprøveudtagning,

(iii) Scores upålidelighed og

(iv) Scoring begrænsninger.

Forslag til forbedring af essaytest:

Læreren kan nogle gange gennem essaytest få bedre indsigt i en studerendes evner, vanskeligheder og måder at tænke på og derved danne grundlag for at lede sin / hendes læring.

(A) Hvide rammer Spørgsmål:

1. Giv tilstrækkelig tid og tanke til forberedelsen af ​​essay spørgsmål, så de kan genbehandles, revideres og redigeres, før de bruges. Dette vil øge testens gyldighed.

2. Elementet skal være så skrevet, at det vil fremkalde den type adfærd, som læreren ønsker at måle. Hvis man er interesseret i at måle forståelse, bør han ikke stille et spørgsmål, der vil fremkalde en mening; f.eks,

"Hvad synes du om buddhisme i forhold til jainismen?"

3. Brug ord, som selv giver anvisninger, f.eks. Definere, illustrere, skitsere, markere, klassificere, opsummere osv. I stedet for at diskutere, kommentere, forklare osv.

4. Giv specifikke anvisninger til eleverne for at fremkalde det ønskede svar.

5. Angiv klart spørgsmålet og tidspunktet for svaret på det.

6. Udfyld ikke valgfrie spørgsmål i en essay test, fordi

(i) Det er vanskeligt at konstruere spørgsmål af samme vanskeligheder;

(ii) Studerende har ikke evnen til at vælge de spørgsmål, som de vil svare bedst på.

(iii) En god studerende kan straffes, fordi han udfordres af de vanskeligere og komplekse spørgsmål.

7. Forbered og brug et relativt stort antal spørgsmål, der kræver korte svar snarere end blot et par spørgsmål, der involverer lange svar.

8. Start ikke essay spørgsmål med sådanne ord som liste, hvem, hvad, hvad. Hvis vi begynder spørgsmålene med sådanne ord, vil de sandsynligvis være korte svar spørgsmål og ikke essay spørgsmål, som vi har defineret termen.

9. Tilpas længden af ​​svaret og kompleksiteten af ​​spørgsmålet og svaret på elevens løbetid.

10. Spørgsmålene skal være klare og entydige.

11. Det bør være en magtprøve snarere end en hastighedsprøve. Tillad en liberal frist, så essay testen ikke bliver en test af hastighed skriftligt.

12. Udlever den nødvendige uddannelse til de studerende ved at skrive essay tests.

13. Spørgsmål skal bedømmes fra simpelt til komplekst, så alle testene kan svare mindst et par spørgsmål.

14. Essay spørgsmål skal give værdipoint og mærkningsordninger.

(B) Mens scoring spørgsmål:

1. Forbered et mærkningssystem, der foreslår det bedst mulige svar og vægten givet til de forskellige punkter i denne model svar. Bestem på forhånd hvilke faktorer der vil blive taget i betragtning ved evaluering af et essays svar.

2. Mens man vurderer essays responset, skal man:

en. Brug passende metoder til at minimere bias

b. Vær opmærksom kun på de væsentlige og relevante aspekter af svaret;

c. Pas på ikke at lade personlige idiosyncrasier påvirke vurderingen;

d. Anvend en ensartet standard på alle papirer.

3. Undersøgelsens identitet skal skjules fra scoreren. Hermed kan vi undgå "halo-effekten" eller "biasness", som kan påvirke scoring.

4. Kontroller dit mærkningsskema mod egentlige svar.

5. Når vurderingen er begyndt, skal standarden ikke ændres, og det bør heller ikke variere fra papir til papir eller læseren til læseren. Vær konsekvent i din vurdering.

6. Vurder kun ét spørgsmål ad gangen for alle papirer. Dette vil hjælpe dig med at minimere halo-effekten ved at blive grundigt bekendt med kun ét sæt scoringskriterier og i at koncentrere dig fuldstændigt på dem.

7. Udtryksmekanismen (læsbarhed, stavning, tegnsætning, grammatik) skal bedømmes adskilt fra det, som den studerende skriver, dvs. emnet indhold.

8. Hvis det er muligt, har to uafhængige aflæsninger af testen og brug gennemsnittet som slutresultatet.