Cyklisk vandstrøm: Noter om processen med cyklisk vandstrømning

Cyklisk vandstrøm: Korte noter om processen med cyklisk vandstrøm!

Den globale vandcyklus omhandler staten, fordeling og omsætning af vandressourcer gennem forskellige miljøkomponenter, dvs. lithosfæren, hydrokfæren og atmosfæren.

Image Courtesy: ww2.valdosta.edu/~laurewilliams/evaporation.jpg

Følgende er de processer, der er involveret i denne cykliske strøm af vand som:

1. Fordampning:

Bevægelse af vanddamp efter fra overfladevandressourcer til atmosfæren.

2. Nedbør:

Bevægelse af vanddamp efter kondensering i form af dyser, sne, regn osv.

3. Infiltrering:

Det refererer til væskestrømmen i kildeobjektet gennem porer og hulrum.

4. Aflytning:

Det er nedbør, der træffes af træerne og vegetationen, som fordamper, inden de når overfladen.

5. Afrømning:

Det er vandstrømmen på jordoverfladen i en flerårig strøm eller en intermitterende strøm. Strømmen kan være over jorden, på overfladen, undergrunden eller i basisstrømmen.

6. Transpiration:

Det er processen med fordampning af vanddamp fra levende planter.