Tilbagekøb af Aktier: Kilder, Fonde og Begrænsninger

I Indien er begrebet tilbagekøb af aktier og værdipapirer en ny. Men på globalt kort startede aktiviteterne i forbindelse med tilbagekøb af aktier og værdipapirer meget tidligere. I Det Forenede Kongerige er der købt tilbagekøb af aktier siden 1991. I Australien er køb af værdipapirer gradvist øget siden etableringen i 1989. New Zealand tillod tilbagekøb af aktier i 1993, og ikke kun at de har afslappet strenge regler for at tilbagekøbe en meget mere levedygtig strategi. Japan vedtog lovgivning for at muliggøre tilbagekøb af aktier og værdipapirer i 1994.

I Indien meddelte premierministeren, hr. Atal Bihari Vajpayee den 24. oktober 1998, en økonomisk pakke til at vende det svage kapitalmarked. Et af punkterne i denne økonomiske pakke var indførelsen af ​​ordningen med tilbagekøb af aktier og værdipapirer.

Som følge heraf udstedte indiens regering en bekendtgørelse den 31. oktober 1998, der tillod tilbagekøb af aktier og værdipapirer ved ændring af selskabsloven i 1956. Før dette ændrede selskabet i henhold til selskabslovens § 77, stk. 1, 1956 var et selskab ikke tilladt at købe egne aktier. Begrænsningen var gældende for både de offentlige og private aktieselskaber.

Selskabets (ændrings) forordning fra 1998 dateret 31. oktober 1998 tillod imidlertid tilbagekøb af egne aktier af en virksomhed. I sidste ende ved at give en permanent juridisk form til spørgsmålet, er selskabsloven (ændring) Act 1999 affattet dens afsnit 77A, 77AA og 77B og retningslinjerne udstedt af Securities and Exchange Board of India (SEBI) med hensyn til tilladte virksomheder til at tilbagekøbe egne aktier eller andre værdipapirer under visse betingelser, og sådan tilbagekøb blev tilladt fra den 31. oktober 1998 (dvs. datoen for udstedelsen af ​​forordningen i den henseende). For tilbagekøb af aktier skal et børsnoteret selskab følge de relevante SEBI-regler ud over bestemmelserne i selskabsloven (1999).

I løbet af de sidste tre år har et stort antal virksomheder, herunder flere multinationale selskaber, haft forhøjede initiativtagere ved at vedtage aktietilbagekøb eller åbne tilbudsprogrammer. Antallet af sådanne selskaber er steget betydeligt.

Flere multinationale virksomheder har i de seneste år udnyttet de pressede markedsforhold og er kommet ud med åbne tilbud. Blandt de store virksomheder, der har udnyttet aktierne, tilbagekøbsoptionerne omfatter Cadbury, Philips, Carrier Aircon, Oils Elevator, Industrial Oxygen, Castrol, Britannia Industries, Exide Industries, Hindalco, Cabot India, Alfa Laval og ITW Signode og mange flere.

Kilder til tilbagekøb af værdipapirer:

Ifølge selskabslovens § 77A, stk. 1, (1999), kan et selskab købe sine egne aktier eller andre specificerede værdipapirer ud af:

(i) Dens frie reserver (dvs. reserver, der er gratis til distribution som udbytte); eller

ii) værdipapirpræmiekontoen eller

(iii) Provenuet af aktier eller andre specificerede værdipapirer.

Specificerede værdipapirer omfatter medarbejdernes aktieoption eller andre værdipapirer, som det fra tid til anden meddeles af staten. Tilbagekøb af aktier af enhver art er ikke tilladt uden for udstedelse af aktier af samme art. Med andre ord, hvis aktieaktier skal tilbagekøbes, kan der udstedes præferenceaktier eller obligationer for tilbagekøb af aktier.

Midler til tilbagekøb af aktier:

§ 77A, stk. 2, indsat ved selskabsloven (ændringsloven), 1999, hedder det, at et selskab må købe sine egne aktier ved kun at bruge pengene ud af følgende hoved:

(i) Aktiekapital

(ii) Frie reserver (dvs. generel reserve og kreditbalance i resultatopgørelsen);

iii) værdipapirpræmiekonto

Såfremt aktier tilbagekøbes ud af frie reserver, bestemmer § 77AA, at et beløb svarende til den nominelle værdi af de tilbagekøbte aktier overføres til 'Kapitalindløsningsreservekonto' [som nævnt i § 80, stk. 1, litra d)] og oplysninger om sådan overførsel skal fremgå af balancen. Denne konto, som ifølge SEBI's retningslinjer, må anvendes til udstedelse af fuldt udbetalte bonusaktier.

Begrænsninger for tilbagekøb af aktier:

1. Virksomhederne kan misbruge tilbagesøgning på bekostning af uskyldige og spredte aktionærer.

2. Tilbagekøb kan misbruges af initiativtagerne for at styrke og konsolidere deres beholdninger i selskaberne, som følge af, at minoritetsaktionærers interesser kan udføres dårligt.

3. Udnyttelsen af ​​tilbagekøb af aktier kan medføre, at arrangørerne vedtager indenfor handel for deres egoistiske motiver. De kan undergrave virksomhedens overskud ved at manipulere selskabets regnskabspraksis og ved at vedtage andre midler, og så kan ty til tilbagekøb af selskabets aktier til lave priser. På den måde vil insidenterne tjene ekstra penge, når virksomheden køber disse aktier til højere priser fra promotorer. Det giver mulighed for, at arrangørerne gør høje ud af tilbagekøb af aktier.

4. Mekanismen for tilbagekøb af aktier fører til kunstige manipulationer af aktier og aktiekurser på markedet (børsen) gennem indflydelsesrige grupper, der har interesser i selskabet. Fluktuationer (hyppige) i aktiekurserne kan skabe forvirring i mindretalsaktionærernes sind, hvilket medfører uudholdelige tab.