Bengtslandsbugten for multisektoralt teknisk og økonomisk samarbejde (BIMSTEC)

Bengtslandsbugten for multisektoralt teknisk og økonomisk samarbejde (BIMSTEC)!

Den 6. juni 1997 blev der dannet en ny subregional gruppering i Bangkok med navnet BIST-EC (Bangladesh, Indien, Sri Lanka og Thailand Economic Cooperation).

Myanmar deltog i det indledende møde i juni som observatør og tiltrådte organisationen som et fuldt medlem på et særligt ministermøde i Bangkok den 22. december 1997, hvorpå gruppenes navn blev ændret til BIMST-EF. Nepal blev tildelt observatørstatus ved det andet ministermøde i Dhaka i december 1998. Derefter er fuldt medlemskab blevet tildelt Nepal og Bhutan i 2003.

På det første topmøde den 31. juli 2004 blev gruppens ledere enige om, at gruppenes navn skulle være kendt som BIMSTEC eller Bengal-initiativet til multisektoralt teknisk og økonomisk samarbejde.

Formål og formål:

Ifølge Bangkok-erklæringen om oprettelse af BIST-EC er formålene med BIST-EC / BIMST-EF at skabe et gunstigt miljø for hurtig økonomisk udvikling, fremskynde de sociale fremskridt i delregionen, fremme aktivt samarbejde og gensidig bistand til spørgsmål af fælles interesse, yde bistand til hinanden i form af uddannelses- og forskningsfaciliteter, samarbejde mere effektivt i fælles bestræbelser, der støtter og supplerer medlemsstaternes nationale udviklingsplaner, opretholder tæt og gavnligt samarbejde med eksisterende internationale og regionale organisationer og samarbejde om projekter, der kan behandles mest produktivt på subregionalt grundlag, og som gør bedst muligt brug af tilgængelige synergier.

BIMSTEC blev indledt med det formål at kombinere Thailand's "Look West" -politik og Association of South East Asian Nations (ASEAN) med "Look East" -politikken i Indien og Sydasien.

Så det kunne forklares, at BIMSTEC er en forbindelse mellem ASEAN og den sydasiatiske sammenslutning for regionalt samarbejde (SARRC). Syv medlemmer af BIMSTEC dækker 13 prioriterede sektorer ledet af medlemslande på frivillig måde, nemlig handel og investering, teknologi, energi, transport og kommunikation, turisme, fiskeri, landbrug, kulturelt samarbejde. Miljø- og katastrofeforvaltning, Folkesundhed, Folk til Kontrakt, Fattigdomsbekæmpelse og Bekæmpelse af Terrorisme og Transnationale Forbrydelser.

Hvad gør BIMSTEC anderledes end den anden organisation ville være, at BIMSTEC repræsenterer en af ​​verdens mest forskellige regioner, det være sig livsstil, religion, sprog, kultur osv. BIMSTEC adskiller klart udviklingsproblemer i 13 prioriterede sektorer ud over at fokusere kun om økonomisk samarbejde, der gør BIMSTEC dækker alle aspekter vedrørende ordet 'udvikling'.

BIMSTEC giver et unikt link mellem Sydasien og Sydøstasien, der samler 1, 3 mia. Mennesker 21 procent af verdens befolkning, et samlet bruttonationalprodukt (BNP) på 750 mia. USD og en betydelig komplementaritet. En undersøgelse viser potentialet på 43, 5 til 59 milliarder kroner for handel skabt under BIMSTEC Free Trade Area (FTA).

Hvad angår det økonomiske aspekt, har BIMSTEC handelsforhandlingsudvalg (BIMTEC TNC). Det 16. TNC-møde blev afholdt i 17-21 marts 2008 i Indien. TNC Meeting arbejder nu på listen over varer vedrørende rammeaftalen, der er blevet underskrevet i 2004. Hidtil har BIMSTEC arbejdet på frihandelsaftalen og ser frem til at afslutte vores aftale snart.

Samarbejde med ADB:

Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) er blevet BIMSTECs udviklingspartner siden 2005 for at gennemføre en undersøgelse, der skal bidrage til at fremme og forbedre transportinfrastruktur og logistik blandt BIMSTEC-landene.

Hidtil har ADB allerede færdiggjort projektet såkaldt BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistic Study (BTILS). Den endelige rapport fra den nævnte undersøgelse fra ADB er allerede overført til alle medlemmer og ventet på tilbagemeldingen. Andre samarbejdsområder vil blive udformet senere.

Medlemskriterier:

Berettigelse:

Lande, der søger medlemskab, bør opfylde betingelserne for territorial sammenhæng i eller direkte åbning i eller primær afhængighed af Bengtsbugten til handel og transport.

Procedure:

Alle ansøgninger skal indgives skriftligt til formanden for BIMSTEC. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer vil blive truffet på grundlag af enighed fra alle BIMSTEC-medlemmerne.

Institutionel struktur og arrangementer:

BIST-EF-erklæringen indeholder følgende institutionelle mekanismer:

jeg. Årlige ministermøder, der afholdes af medlemsstaterne på basis af alfabetisk rotation.

ii. Højtstående embedsmandsudvalg, som regelmæssigt mødes, når det er nødvendigt.

iii. En arbejdsgruppe under formandskabet i Thailand og som medlemmer af de akkrediterede ambassadører til Thailand eller deres repræsentanter fra de øvrige medlemsstater at fortsætte arbejdet mellem årlige ministermøder.

iv. Specialiserede arbejdsgrupper og andre mekanismer, som det kan anses for nødvendigt af de højtstående embedsmænd at koordinere af medlemsstaterne efter behov.

formandskab:

BIMSTEC bruger den alfabetiske rækkefølge for. Formandskabet for BIMSTEC er taget i rotation med Bangladesh (1997-1999), Indien (2000) Myanmar (2001-2002), Sri Lanka (2002-2003), Thailand (2003-2005), Bangladesh (2005-2006) . Bhutan bad om skibet. Så det vendte sig til Indien (2006).

I 2009 vil Myanmar være vært for det 12. ministermøde og overtage formandskabet for BIMSTEC.

BIMSTEC Prioritetssektorer:

BIMSTEC har tretten prioriterede sektorer dækker alle samarbejdsområder. Seks prioriterede samarbejdsområder blev identificeret på det 2. ministermøde i Dhaka den 19. november 1998.

De omfatter følgende:

1. Handel og investering, ledet af Bangladesh

2. Transport og kommunikation, ledet af Indien

3. Energi, ledet af Myanmar

4. Turisme, ledet af Indien

5. Teknologi, ledet af Sri Lanka

6. Fiskeri, ledet af Thailand

Efter det 8. ministermøde i Dhaka den 18.-19. December 2005 opstod en række nye samarbejdsområder. Antallet af prioriterede samarbejdssektorer steg fra 6 til 13. De 7 nye sektorer blev drøftet på det første BIMSTEC-topmøde, og der har været forskellige aktiviteter for at styrke disse samarbejdsaktiviteter siden da. Sektorerne er som følger,

7. Landbrug, ledet af Myanmar

8. Folkesundhed, ledet af Thailand

9. Fattigdomslempelse, ledet af Nepal

10. Terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, ledet af Indien

11. Miljø- og naturkatastrofeforvaltning, ledet af Indien

12. Kultur, ledet af Bhutan

13. Folk til Folk kontakt, ledet af Thailand

BIMSTEC Center:

På det sjette ministermøde i BIMSTEC den 8. februar 2004 i Phuket godkendte ministrene oprettelsen af ​​en teknisk støttefacilitet (TSF). Som det fremgår af ministerielt fælleserklæring ville denne tekniske støttefacilitet "tjene BIMSTEC-arbejdsgruppen (BWG) og koordinere BIMSTEC-aktiviteter, herunder BIMSTEC-handelskammerets handelskammer, i en forsøgsperiode på to år".

Ministerrådets afgørelse var baseret på den anbefaling, der blev foreslået af BIMSTEC's højtstående embedsmænd, der mødtes i Bangkok i perioden 17.-19. September 2003. På dette punkt var der udarbejdet et udkast til betænkning udarbejdet af David, en Økonomisk og Socialkommission for Asien og Stillehavet (ESCAP) konsulent, "På vej mod opstilling af en BIMSTEC teknisk supportfacilitet og permanent sekretariat: overvejelser og muligheder". Rapporten anbefalede, at en TSF skulle oprettes i Bangkok og skulle i første omgang kun tjene BWG i forsøgsperioden på 2 år.

Siden oprettelsen af ​​det permanente sekretariat ventes at overveje på det 2. topmøde, der afholdes den 12.-13. November 2008 i Indien, havde Thailand allerede forlænget BIMSTEC-centrets kontrakt for et andet år fra juni 2007 til maj 2008. Så Thailands udenrigsministerium havde for længst for nylig forlænget kontrakten for et andet år fra 1. juni 2008 til 31. maj 2009.