Ansøgnings- og tildelingskonto (3 regnskabsopgørelser)

Nogle revisorer åbner ikke separate applikations- og tildelingsregnskaber, men foretager indgange vedrørende både applikationer og tildeling på en konto, der hedder ansøgnings- og tildelingskonto. I et sådant tilfælde er der ikke behov for at sende en post til overførsel af overskydende ansøgningsgebyrer på delvist accepterede ansøgninger mod tildeling.

Regnskabsposterne er som følger:

(a) For modtaget ansøgningspenge:

Bank A / C Dr.

At dele ansøgning og tildeling A / C

(Bliver ansøgningspenge modtaget på ... aktier @ Rs ... pr. Aktie)

(b) For overførsel af ansøgningspenge til kapital og tildeling af tildeling :

Del Application & Allotment A / C Dr.

Til Aktiekapital A / C

(Hvis ansøgningspenge overføres til aktiekapital @ Rs ... pr. Aktie og tildeling på grund af @ Rs ....)

c) For modtagne penge modtaget:

Bank A / C Dr.

At dele ansøgning og tildeling A / C

(Bliver modtagne penge modtaget)

Illustration:

X Ltd udstedte et prospekt, der indbød ansøgninger om 50.000 aktier i Rs 10 hver betalt til Rs 2 på ansøgning og Rs 3. På tildeling og balancen på første og sidste opkald. Det samlede antal ansøgninger udgjorde 60.000 aktier. Bestyrelsen refunderede penge på 10.000 aktier.