Hvad er målsætningen for økonomisk forvaltning?

Han bør selvfølgelig koncentrere sig om at betjene virksomhedernes ejere i højeste grad. Kort sagt er målet om økonomisk forvaltning at maksimere aktionærernes rigdom.

Image Courtesy: citelighter-cards.s3.amazonaws.com/p16oclpe2m1413u141am517l16k40_10814.jpg

I henhold til denne tilgang kan ejernes interesse bedst betjenes af rigsmaksimering, og dette er det reelle mål for økonomisk forvaltning. Velstandsmaksimering betyder at øge kapitalen investeret i virksomheden af ​​aktionærerne. Markedsprisen på aktierne er indekset for den investerede kapital.

Hvis aktiekursens markedspris stiger, kan det siges, at kapital (formue), der er investeret af aktionærerne, har været stigende. Tværtimod er faldet i aktiekursens markedspris negativ for deres rigdom. Aktionærernes rigdom kan beregnes med følgende formel: Aktionærens nuværende rigdom i et selskab.

For eksempel køber en person 100 aktier i XYZ Co. til en sats på 100 pr. Aktie. Det betyder, at hans rigdom i selskabet er værd 10.000 (100 × 100). Efter en tid stiger aktiekursen til 120 pr. Aktie.

Det betyder, at hans rigdom i selskabet er gået op til 12.000 (100x 120). Med andre ord er hans rigdom steget med 2.000. Tværtimod, hvis aktiens markedspris falder til 80 pr. Aktie, vil hans formue i selskabet blive reduceret til 8.000 (100 x 80).

Det er derfor klart, at velstandsmaksimering kun er mulig, når aktiekursen på aktier stiger. Her opstår spørgsmålet, hvilke skridt finansinspektøren skal tage for at hæve markedsprisen for selskabets aktier? Svar på dette spørgsmål er, at han bør tage alle tre hovedfinansieringsbeslutninger, der er angivet nedenfor:

(i) Optimal investeringsbeslutning:

Det betyder, at han bør tage sådanne beslutninger vedrørende investeringer, som er relativt mere rentable,

(ii) Optimal finansieringsafgørelse:

Det betyder, at han skal lave en sådan blanding af gældskapital og aktiekapital som den mindste kapitalkostnad.

(iii) Optimal udbyttebeslutning:

Det betyder, at selskabets samlede fortjeneste skal fordeles mellem aktionærerne på en sådan måde, at de føler sig tilfredse og samtidig har virksomheden også tilstrækkelig reserve til at opfylde fremtidige krav.

Afgørelser truffet på ovennævnte måde bidrager til at gøre selskabets økonomiske stilling stærk og det har en positiv indvirkning på aktiekursens markedspris. Det kan derfor siges, at målet om økonomisk forvaltning er rigdomstimering. Dette mål tjener også virksomhedens interesse på den bedste måde. Det er fuldt praktisk som også almindeligt anerkendt mål.