Udnyttelse af værdipapirer Premium-konto (med regnskabsbehandling)

Der er visse begrænsninger for bortskaffelse af værdipapirpræmiereserven.

I henhold til lovens § 78 kan Securities Premium Reserve helt eller delvis anvendes til:

(a) Udstedelse af fuldt udbetalte bonusaktier til medlemmerne.

(b) Afskrivning af foreløbige udgifter.

(c) Afskrivning af udgifterne til eller den provision, der er betalt eller rabat tilladt på udstedelse af aktier eller obligationer i selskabet.

(d) Tilvejebringelse af præmie, der skal betales ved indløsning af præferenceaktier eller gældsbeviser i selskabet.

(e) Ved køb af egne aktier, dvs. Køb tilbage u / s 77 A

Det skal her bemærkes, at enhver udnyttelse af præmiebeløbet undtagen i nogen af ​​de ovenfor beskrevne måder kun kan ske ved reduktion af kapital, hvilket vil kræve, at bestemmelserne i lovens § 100 overholdes .

Regnskabsbehandling:

Securities Premium Reserve kan kræves af selskabet på ansøgning, tildeling eller opkald.

Hvis det modtages af virksomheden efter ansøgning, følges følgende behandling:

(1) Når Premium modtages på ansøgning:

(i) Bank A / C ... .Dr. (Med App. Money & Securities Premium)

At dele ansøgning a / c

(ii) Aktieansøgning A / C ... .Dr.

Til Aktiekapital A / C

Til Securities Premium Reserve A / C

(Hvis ansøgningspengene overføres til aktiekapital og værdipapirpræmiekonto)

Bemærk:

Studerende skal bemærke, at Securities Premium Reserve Account ikke krediteres, når ansøgningspenge er modtaget. Det skyldes, at der på tidspunktet for modtagelse af ansøgningspenge behandles som depositum, og selskabet er ikke sikker på, om det modtagne beløb ville blive accepteret eller afvist.

(2) Når Premium er modtaget ved tildeling:

Securities Premium Reserve-konto krediteres med Fuld beløb på tidspunktet for tildeling af tildelingen:

(i) Del tildeling A / C ... Dr. (Med størrelsen af ​​tildeling og Securities Premium)

Til Aktiekapital A / C

Til Securities Premium Reserve A / C

(ii) Til tildeling (inklusive præmie) Modtaget:

Bank A / C ... Dr.

At dele tildeling A / C

Vigtig note:

Det er vigtigt at bemærke, at overskudsansøgningspengene beholdt til tildeling først skal anvendes til justering af tildelingsværdiernes pålydende værdi, og eventuelle eventuelle saldobeløb vil blive justeret til betaling af værdipapirpræmier.

Illustration:

Patiala Soap Company tilbød 70.000 aktier af Rs. 10 hver med en præmie på Rs. 5 pr. Aktie til offentligheden, betales som følger.

På ansøgning Rs. 3; på tildeling Rs. 9 (inklusiv præmie) og ved endelig opkald Rs. 3.

Ansøgning om 80.000 aktier blev modtaget, hvoraf en ansøgning om 10.000 aktier blev afvist, mens alle øvrige ansøgninger blev fuldt accepteret. På 3.000 aktier blev der ikke modtaget penge.

Pass journal indlæg for ovenstående transaktioner kreditering værdipapir premium konto.