Virksomhedernes sociale ansvar: Argumenter for virksomhedernes sociale ansvar

Vi kan nu nævne følgende argumenter til fordel for det sociale ansvar:

Fra det langsigtede synspunkt vil virksomhedernes sociale ansvar være gunstigt for erhvervslivet.

Socialt ansvar og social inddragelse kan beskrives som oplyst selvinteresse.

1. Naturen af ​​vores ønsker ændrer sig altid, og der er også ændringer i vores forventninger. Offentligheden forventer mere fra erhvervslivet i dag. I fortiden lykkedes det godt for virksomheden at levere samfundets grundlæggende behov. Vores behov kan bredt klassificeres som grundlæggende fysiske behov, sikkerhedsbehov og sociale behov.

Når først de grundlæggende fysiske og sikkerhedsmæssige behov er opfyldt, vil offentlighedens opmærksomhed henvende sig til de sociale behov. Da de grundlæggende fysiske og sikkerhedsmæssige behov er mere eller mindre tilfredse i de udviklede lande i vest, skal virksomheden sætte sin opmærksomhed på tilfredshed med sociale ønsker.

Derfor forventer offentligheden, at virksomheden skal gøre noget med laggard på spørgsmål vedrørende økologi, social uro og så videre. Da virksomhedernes forventninger ændrer sig, hævdes det, at der skal være mere social inddragelse fra erhvervslivet. Virksomheden bør ikke kun begrænse sig til produktion af varer og tjenesteydelser. Produktionsmål bør tage højde for behovet for at forbedre livskvaliteten.

2. Socialt ansvar i erhvervslivet vil gøre det godt for både samfund og erhvervsliv. For eksempel kan erhvervslivet på beskæftigelsesområdet give lige muligheder for beskæftigelse. Generelt skaber de bedre job et bedre fællesskab. Forekomsten af ​​kriminalitet vil være mindre, og udgifterne til fængsler og politi vil være mindre.

3. Hvis erhvervslivet er socialt ansvarligt, vil det reducere yderligere regulering af det økonomiske system af regeringen. Forordningen vil reducere for både erhvervslivet og samfundet.

4. Somme tider kan problemer blive overskud, fx der kan være klager over forurening af kvarteret fra affaldet af kemiske selskabers planter. I sit forsøg på at minimere forureningen kan firmaerne genvinde noget affald som overskud. Yderligere forureningsbekæmpelsesprogrammer kan bidrage til dannelsen af ​​nye og rentable virksomheder.

5. Det hævdes, at som virksomhed har kommandoen over økonomiske, ledelsesmæssige og tekniske ressourcer, kunne de anvendes på sociale problemer. Endvidere er virksomheden kendt for sin innovative evne, og denne evne kan bruges til at løse nogle sociale problemer. Forretningsmænd ved deres realistiske holdninger kan foreslå nogle praktiske løsninger for mange sociale ulemper.

6. Endelig, hvis der ikke er noget ordentligt socialt ansvar i erhvervslivet, kan der komme et stadium, når erhvervslivet måske skal bruge meget tid og ressourcer på den situation, der er skabt af et socialt problem. Under sådanne omstændigheder kan virksomheden ikke have tid til at nå sit mål om at producere varer og tjenesteydelser.