SEBI Retningslinjer for Rettigheder for et selskab

SEBI retningslinjer vedrørende et selskabs rettigheder er som følger:

1. Anvendelsesområde:

Disse retningslinjer gælder for rettigheder, der udstedes af eksisterende børsnoterede selskaber (de selskaber, hvis kapitalkapital er opført). Derfor er et selskab, hvis obligationer / obligationer noteres, men ikke egenkapitalen (dvs. aktier), der ikke er underlagt disse retningslinjer. Disse retningslinjer gælder ikke, hvor størrelsen af ​​problemet er under Rs. 50 lakhs.

2. Tilbagetrækning af et rettighederemission:

Emissionsret kan ikke trækkes tilbage efter offentliggørelsen af ​​optagelsesdatoen. Hvis det er gjort, er selskabets sikkerhed ikke berettiget til optagelse i op til 12 måneder.

3. Underwriting:

Tegningsret til tegningsret er valgfrit.

4. Udnævnelse af justitssekretær:

Udnævnelse af Registrarer til Udstedelse er obligatorisk.

5. Udnævnelse af handelsbank:

Udnævnelse af kategori 1-handelsmand, der har et gyldigt certifikat udstedt af SEBI, skal være obligatorisk.

6. Delvist betalte aktier:

Delvist betalte aktier, hvis nogen, skal enten udbetales fuldt ud eller fortabes.

7. Brev af tilbud:

Tilbudsbevis skal indeholde oplysnin- ger, der er specificeret af SEBI Se afsnit III i SEBI's retningslinjer vedrørende indholdet af tilbudsdokumentet.

Lead Merchant Banker skal:

(i) Sørg for, at kravene i SEBI's retningslinjer overholder tilbudsdokumentet vedrørende rettigheder.

(ii) Fil med SEBI en kopi af udbudsdokumentet mindst 21 dage før indgivelse af det samme til Regionale Fondsbørs.

8. Aftale med Depository:

Virksomheden skal indgå en aftale med depotbanken for dematerialisering:

i) af allerede udstedte værdipapirer

ii) Foreslået at blive udstedt

(iii) Abonnenterne / aktionærerne skal have mulighed for at holde aktierne i en dematerialiseret tilstand eller ved hjælp af aktiecertifikater.

9. Lukning af rettigheder udstedelse:

Emissionen skal holdes åben i mindst 30 dage. Den kan ikke forblive åben i mere end 60 dage.

10. Mindste abonnement:

SEBI kræver, at følgende klausuler med hensyn til minimumsabonnement fremgår af tilbudsbrevet.

Hvis virksomheden ikke modtager minimumsabonnement på 90% af emissionen, refunderes hele abonnementet til ansøgerne inden for 42 dage fra datoen for afslutning af emissionen. Hvis der er forsinkelse i ansøgningens tilbagebetaling med mere end 8 dage, efter at selskabet er forpligtet til at betale beløbet, dvs. toogfyrre dage efter afslutningen af ​​udstedelsen, betaler selskabet renter for den forsinkede periode, @ 15% pr. år som foreskrevet i §§ 2 og 2A i aktieselskabslovens § 73, 1956.

11. Ingen forbehold i rettigheder spørgsmål:

Der må ikke gives forbehold for udstedelse af rettigheder.

12. Promoters bidrag og indlåsningsperiode:

Kravet om arrangørens bidrag gælder ikke i tilfælde af rettigheder.

13. Rettigheder for FCD / PCD-indehavere:

Intet selskab skal i afventning af konvertering af fuldt konvertible obligationer / delvist konvertible obligationer (FCD / PCD) udstede nogen aktier med rette, medmindre tilsvarende fordele udvides til indehavere af sådanne FCD'er eller PCD'er. Fordelen skal udvides ved at reservere aktier i forhold til den konvertible del af FCD'er / PCD'er. De således reserverede aktier kan udstedes på tidspunktet for omregning af sådanne obligationer på de samme vilkår, som emissionen blev udstedt til.

14. Begrænsning af yderligere kapitalproblemer:

Intet selskab skal gøre noget yderligere udstedelse af kapital på nogen måde, uanset om det er emissionen eller på anden måde i løbet af perioden fra indgivelse af tilbudsdokument til SEBI på vegne af selskabet for udstedelse af emissionen indtil de i ovennævnte værdipapirer nævnte værdipapirer tilbudsdokument er blevet opført eller ansøgningsgodtgørelser refunderet på grund af ikke-notering eller under abonnement mv.

15. Over abonnement ikke beholdes:

Overabonnementet må ikke opbevares under nogen omstændigheder.

16. Udstedelse skal udbetales fuldt ud Betalt:

Udstedelse skal udbetales fuldt ud inden for 12 måneder, undtagen hvor den samlede udstedelsesstørrelse overstiger Rs. 500 crore.

17. Tilbudsdokument, der skal offentliggøres:

Udkast til udbudsdokument, der er indleveret til SEBI, skal offentliggøres i 21 dage fra datoen for indgivelse af tilbudsdokumentet med SEBI.

Lead Merchant Banker skal:

(a) Gem samtidigt kopier af udkastet til udbudsdokument med børserne, hvor de værdipapirer, der tilbydes gennem emissionen, foreslås optaget.

(b) Gør kopier af tilbudsdokumenter tilgængelige for offentligheden.

Lederhandlerbanken eller børsen kan opkræve et passende beløb til den person, der anmoder om kopien af ​​tilbudsdokumentet.

18. Ingen klagescertifikat:

Efter en periode på 21 dage fra datoen for udkastet til udbudsdokument blev offentliggjort, skal Lead Merchant Banker indsende en erklæring med SEBI:

(a) En liste over klager modtaget af den.

b) en erklæring fra den, om det foreslås at ændre udkastet til tilbudsdokument eller ej, og

(c) Fremhævelse af disse ændringer.

19. Fremsendelse af tilbudsbrev:

Ved rettighedsproblemer skal ledende bankmand sørge for, at tilbudsbrevene sendes til alle aktionærer mindst en uge før datoen for åbning af emissionen.

Efter at prospektet eller tilbudsbrevet er indleveret til selskabsregistrator eller børs, skal det trykte prospekt eller tilbudsbrev fremsendes til SEBI mindst 10 dage før udstedelsesdato.

20. Kompositproblemer:

Lead Merchant Banker skal sikre, at kravene til "minimumsabonnement" er opfyldt både solidarisk, dvs. uafhængigt af både rettigheder og offentlige spørgsmål.

21. Underwriters:

(a) (i) Hvis spørgsmålet er foreslået at lukke tidligst lukkedato, skal Lead Merchant Banker forsikre sig om, at udstedelsen er fuldt tegnet, inden der meddeles lukning af emissionen.

(ii) Hvis der ikke er nogen konkret information om tegningsfigurer, skal spørgsmålet holdes åbent for det krævede antal dage for at tage hensyn til forsikringsgivernes interesser og for at undgå enhver tvist senere på vegne af forsikringsgiverne i respekt for deres ansvar.

c) I tilfælde af overdragelse af forsikringsgivere sikrer Lederhandlerbanken, at forsikringsselskaberne overholder deres forpligtelser inden for 42 dage fra datoen for afslutning af udstedelsen.

d) Hvis der er tale om underabonnementer, skal hovedforhandlerbanken fremlægge oplysninger for garantiselskaber, der ikke har opfyldt deres skriftlige afviklingsbevis til SEBI i det specificerede format.

22. Yderligere facilitet til anvendelse:

Lead Merchant Banker skal sikre, at en annonce, der giver datoen for afslutningen af ​​afsendelse af tilbudsbrev, frigives i mindst en engelsk national dagligdag med bredt omløb, et hindi nationalt papir og et regionalt sprog, der dagligt cirkuleres på det sted, hvor det er registreret af udstederselskabet er beliggende. Annoncen skal offentliggøres mindst 7 dage før datoen for åbning af emnet.

23. Udnyttelse af midler i tilfælde af rettigheder spørgsmål:

Udstederselskabet kan udnytte midler indsamlet imod rettighedsemissioner efter at have opfyldt Regional Børs, at mindst 90% abonnement er modtaget.

24. Overholdelsesrapport:

Post-Issue Lead Merchant Banker skal indgive.

(a) Overvågningsrapport for 3 dage efter udstedelse:

Rapporten skal indleveres den 3. dag fra datoen for afslutningen af ​​abonnementet på emissionen.

(b) 50-dages overvågningsrapport efter udstedelse:

Denne rapport skal indleveres på den 50. dag fra datoen for afslutningen af ​​tegning af emissionen.