SEBI retningslinjer for tilbagekøb af aktier (5 andre retningslinjer)

SEBI's retningslinjer for tilbagekøb af aktier er som følger: a) Bemærkning om særlig beslutning b) Køb fra medlemmer gennem tilbuds tilbud c) tilbagekøb gennem fondsbørs.

a) Meddelelse om særlig beslutning:

Bekendtgørelsen om særlig beslutning, der skal godkendes af medlemmerne, skal indeholde en redegørelse med nærmere oplysninger om tilbagekøbsaftalen som foreskrevet i Schedule I i SEBI Regulations.

(b) Køb fra Medlemmer gennem Tilbudstilbud:

Under denne metode skal den maksimale pris, som selskabet har til hensigt at tilbagekøbe aktierne på, være angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis arrangørerne har til hensigt at tilbyde deres aktier til tilbagekøb, skal der gives nærmere oplysninger i indkaldelsen til generalforsamlingen. Virksomheden bør offentliggøre mindst en engelsk National Daily, One Hindi National Daily og One regional avis dagligt, alle med stor omsætning, der giver detaljer foreskrevet i Schedule II i SEBI Regulations.

Den offentlige meddelelse vil nævne den »angivne dato« med henblik på at fastlægge navne på aktionærer, til hvem der skal fremsendes breve. Udkast til tilbudsbrev, der giver foreskrevne oplysninger, skal sendes til SEBI sammen med foreskrevne gebyrer, mindst 21 dage før afsendelse af tilbudstilbud til aktionærer. Tilbud om tilbagekøb forbliver åben i mindst 15 dage og maksimalt 30 dage.

Brev af tilbud skal sendes til medlemmerne i god tid for at nå dem inden åbningsdatoen for tilbuddet. Hvis aktionærernes accept er mere end antallet af aktier, der tilbydes til genkøb, vil den faktiske tilbagekøb ske på et rimeligt grundlag. Virksomheden skal åbne og opretholde en escrow konto med foreskrevet beløb som depositum. Inden for 15 dage efter lukning af tilbud om tilbagekøb skal betaling ske eller fortrydelsesbrev skal sendes til aktionærerne.

(c) Tilbagekøb gennem fondsbørsen:

Ved tilbagekøb af aktier gennem børsrute bør en særlig beslutning fra medlemmerne fastsætte maksimumsprisen, hvormed aktier kan købes, og tilbagekøb skal ikke ske fra promotorer eller personer, der har kontrol i selskabet. Sådanne personer vil ikke handle i aktier på børser, når tilbud om tilbagekøb er åben.

Virksomheden bør udpege en købmand bankmand. Offentlig meddelelse skal ske mindst 7 dage før købsdato. En kopi af offentlig meddelelse skal indleveres med SEBI sammen med foreskrevet gebyr senest 2 dage efter offentliggørelsen.

Selskaber, der køber tilbage via børsen, skal offentliggøre køb dagligt. Oplysninger om aktier købt hver dag bør informeres til børserne. Betaling sker i henhold til regler for handel på børserne.

Andre retningslinjer:

(a) Virksomheden vil fremsætte ægte og fuldstændig offentliggørelse i tilbudsbrev og offentlig meddelelse.

(b) Bonusaktier vil ikke blive offentliggjort, når tilbagekøbstilbuddet er åbent.

(c) Alle betalinger sker kun kontant / check.

(d) Tilbagekøbstilbud vil ikke blive trukket tilbage efter offentliggørelse.

(e) Låste aktier vil ikke blive købt tilbage.

f) Oplysninger om antal købte aktier, pris, samlet beløb investeret i tilbagekøb, oplysninger om aktionærer, hvoraf mere end 1% af de samlede aktier blev købt og den deraf følgende ændring i kapitalstrukturen.