SEBI retningslinjer for bonusudstedelse af et selskab

SEBI's retningslinjer for bonusemission af et selskab er som følger:

1. Ingen bonusaktier skal fortynde andre forhold:

Udstedelse af bonusaktier foretages ikke i afventning af konvertering af fuldt konvertible obligationer eller delvis konvertible obligationer, medmindre et tilstrækkeligt antal aktier er reserveret til tildeling til indehaverne af de nævnte FCD'er eller PCD'er efter konvertering.

2. Bonusudstedelse fra frie reserver:

Bonusaktier kan kun udstedes ud af frie reserver opbygget ud fra ægte indtjeningsoverskud eller delpræmie indsamlet kontant.

3. Revalueringsreserven er ikke berettiget:

Reserve oprettet ved omskrivning af aktiver kan ikke aktiveres til udstedelse af bonusaktier.

4. Udstedelse i stedet for udbytte:

Bonusemission skal ikke ske i stedet for udbytte.

5. Delvist betalte aktier ikke berettigede:

Delvist betalte aktier, hvis nogen, vil ikke være berettiget til bonusaktier. Sådanne delvist betalte aktier skal eventuelt udbetales fuldt ud, inden der påtænkes et bonusproblem.

6. Ingen manglende betaling af renter mv.

Udstedende selskab må ikke have misligholdt renter eller hovedstol i forbindelse med faste indskud og rentebetaling på proteser eller tilbagebetaling af hovedstol ved indfrielse af obligationer. Virksomheden skal være sikker på, at den ikke har misligholdt med hensyn til betaling af lovpligtige afgifter af medarbejderne, såsom bidrag fra forsørgelsesfond, drikkepenge, bonus mv.

7. Tidspunkt inden for hvilken bonusemission skal foretages:

Et selskab, der meddeler et bonusemission efter godkendelse fra bestyrelsen, skal gennemføre forslaget inden for en frist på seks måneder fra datoen for godkendelsen.

8. Bonusforslag kan ikke trækkes tilbage:

Et selskab, som har meddelt sit forslag om udstedelse af bonusaktier, kan ikke have mulighed for at ændre sin beslutning.

9. Bestemmelse i artiklerne:

Der skal være en passende bestemmelse i selskabets vedtægter for aktivering af reserver. Hvis ikke, skal selskabet afgive en særlig beslutning og indarbejde en passende bestemmelse i vedtægterne, inden der påbegyndes tiltag for et bonusspørgsmål.

10. Forhøjelse i autoriseret kapital:

Hvis det er nødvendigt, inden der træffes handling med et bonusemission, skal selskabet øge sin tilladte kapital for at tillade det foreslåede bonusproblem.

11. Forbud mod udstedelse af bonusaktier ved omskrivning af aktiver:

Department of Company Affairs har vide Circular No. 9/94 dateret 6-9-1994, informeret alle virksomheder (noteret såvel som unoterede), at ingen virksomhed vil vove sig for at udstede bonusaktier ud af reserver oprettet ved omskrivning af anlægsaktiver.