Noter om Alkalinitet: Som kemiske egenskaber af vand

Noter om Alkalinitet: Som kemiske egenskaber af vand!

Alkalinitet defineres som mængden af ​​ioner i vand, som vil reagere på at neutralisere hydrogenioner. Alkalinitet er således et mål for vandets evne til at neutralisere syrer.

Alkalitetsbestanddele i naturlige vandsystemer omfatter CO3 2-, HCO3-, OH-, HSiO3 - H2 BO3 - HPO4 2-, H2PO4-, HS- og NH3O. Disse forbindelser er resultatet af opløsningen af ​​mineralske stoffer i jorden og atmosfæren. Fosfater kan også stamme fra vaskemidler i udledt spildevand og fra gødningsstoffer og insekticider fra landbrugsjord. Hydrogen sulfid og ammoniak kan være produkter af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale.

De mest almindelige bestanddele af alkalitet er bicarbonater (HCO 3 - ), carbonat (CO 2 - ) og hydroxid (OH - ). Ud over deres mineralske oprindelse kan disse stoffer stamme fra kuldioxid, en bestanddel af atmosfæren og et produkt af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale.

Alkalinitet har følgende konsekvenser:

(a) I større mængder giver alkalitet en bitter smag til vand.

(b) Reaktion kan forekomme mellem alkalitet og visse kationer i vand. Det resulterende bundfald kan ødelægge rør og andre vandsystemer.