Betydningen af ​​at forstå fremtidige markedsføring for en marketingmedarbejder

Læs denne artikel for at lære om vigtigheden af ​​at forstå fremtiden for markedsføring for en marketingmedarbejder

Markedsførere skal forstå, at fremtidige begivenheder hverken er helt uforudsigelige eller er de helt forudsigelige. At holde styr på vigtige variabler, der sandsynligvis vil påvirke fremtiden, vil hjælpe uhyre.

Image Courtesy: oxfamblogs.org/fp2p/wp-content/uploads/Future-of-Ag.png

Markedsførere har ofte binær syn på usikkerhed på deres markeder. De betragter enten markedets fremtid helt sikkert, dvs. alle de variabler, der påvirker markedet, og deres virkninger er kendt, eller de betragter fremtidens markeder som helt usikre, dvs. selv de variabler, der påvirker markedet, er ukendte. I det absolutte sikkerhedsscenario tager markedsførere endelige og tilsyneladende risikofrie beslutninger.

De lancerer deres produktlinjer på et nyt marked eller indarbejder en evolverende teknologi i deres produkter med tillid til, at fremtiden vil spille ud som pr. Forudsigelse. Men disse forudsigelser kan og gør gå galt, fordi deres analyse sandsynligvis vil udelade eller dømme fejlagtigt nogle variabler, der påvirker deres marked. Og da der er tungt engagement i ressourcerne i disse beslutninger, er der store tab, hvis deres forudsigelser går galt.

En anden ulempe ved at antage et absolut sikkerhedscenario er, at virksomheden kan gå glip af deres markeders evolutionære karakter og ikke forberede sig tilstrækkeligt til at håndtere en anden teknologi eller forskellige kundevalgskriterier.

I det samlede usikkerhedsscenarie gør markedsførerne ikke nogen analyse og stoler på deres instinkter til at træffe beslutninger. De lancerer produkter og indtaster nye markeder uden nogen forskning og analyse af deres markeder. Nogle af disse initiativer kan vise sig at være dumme og selskabet kan medføre store tab. Nogle andre ledere er fuldstændig forvirrede af situationen og er ikke i stand til at træffe beslutninger.

Men det er ikke den rigtige måde at håndtere markedets usikkerhed på. Intet marked er enten helt sikkert eller helt usikkert. Hvert marked har en vis usikkerhed mellem total usikkerhed og absolut sikkerhed. Markedsføreren skal måle niveauet af usikkerhed, inden han beslutter at træffe strategiske træk.

Usikkerhed er bestemt af den viden om, at marketingmedarbejderen har om hvilke variabler der vil påvirke markedet og hvordan disse variabler vil spille ud i fremtiden. Hvis en bestemt variabel og dens virkninger er kendt, kan markedsføreren begå ressourcer tidligt med hensyn til denne variabel.

For eksempel, hvis et firma er sikker på, at en bestemt teknologi vil være mest effektiv i fremtiden; Det kan begå ressourcer til dets udvikling. Men hvis det er usikkert om kundens umiddelbare accept af teknologien, bør det ikke skynde sig at bygge en stor faktor til fremstilling af produktet. Det bør udføre mere forskning og vente på mere information at filtrere ind.

Essensen af ​​ideen er at holde styr på de mulige variabler og hente cues om effekten af ​​disse variabler i fremtiden. Og så snart det er kendt, hvordan en bestemt variabel vil spille i fremtiden, bør ressourcerne være forpligtet til det. Men hvis virkningerne ikke er kendt, bør virksomheden samle flere oplysninger, inden man begår ressourcer. Hvis denne strategi følges, ville virksomheden have gjort nogle fremskridt, selvom det samlede billede af markedet ikke er klart, da det ikke venter på alle oplysninger om markedet, før der afsættes ressourcer.

Det er ikke helt uforberedt, når markedet viser sig at være gunstigt for det. På samme måde kan virksomheden, da virksomheden ikke har foretaget den samlede investering på én gang, være i stand til at minimere sine tab, hvis det endelige billede af markedet ikke ser godt ud for virksomheden.

En marketingmedarbejder bør hverken vente på, at hele billedet fremkommer, og det skal heller ikke antages, at et bestemt billede kommer frem. Han bør observere linjerne og nuancerne, som de vises på lærredet og fortsætte med at træffe passende beslutninger.