Hvordan man kan forbedre koordineringen for at nå forretningsmålene? (11 teknikker)

Koordinering indebærer synkronisering af alle aktiviteter i virksomheden for at nå de forudbestemte mål. "En leder, der styrer, skal koordinere det arbejde, som han er ansvarlig for ved at balancere, timing og integrere".

Følgende er koordineringsteknikkerne:

1. Definerer klart myndighed og ansvar:

I en organisation er der flere vertikale og horisontale autoritetsrelationer. Myndigheden flyder fra top til bund. Forvirring med hensyn til autoritet øger problemerne med koordineringsmanifolden, fordi ansvaret kun kan fastsættes, når autoriteten og dens kilde klart afgrænses.

2. Formulering af klare politikker og procedurer:

Koordinering bliver meget let, hvis der er klare klip og veldefinerede politikker og procedurer. Det vil sikre enhedens handling. Den subjektive håndtering af problemerne er helt udelukket, når der er etableret faste politikker og procedurer.

3. Gensidig kommunikation:

Effektiv kommunikation er afgørende for koordinationen. Direkte kommunikation hjælper med at løse individets og afdelingsforskellen. Forskellige former for kommunikation omfatter afdelingsnyheder, rapporter bulletin, gruppe- eller udvalgsmøder mv. Gennem diskussion finder gensidig udveksling af ideer sted, og det hjælper med at bringe harmoni mellem de forskellige afdelinger i en virksomhed.

4. Tilstedeværelse af interessegruppe:

For at opnå en effektiv koordinering er det vigtigt, at der er en fælles forståelse af organisationens hovedmål. Hvert medlem af organisationen skal overveje sine individuelle interesser underordnet organisationens interesser.

5. Effektive lederskaber:

En god leder skaber tillid blandt sine underordnede og effektivt løser forskelle, hvis nogen af ​​de mennesker, der arbejder under ham. Effektiv ledelse er sikker på at fremme koordinering på alle niveauer, der begynder fra planlægningsfasen til implementeringsfasen.

6. Effektiv kontrol:

Når der eksisterer et integreret kontrolsystem, sikrer det automatisk koordineret gruppearbejde. Med styringskort kan ledelsen straks komme til at kende i hvilken grad de forskellige aktiviteter er blevet koordineret. For eksempel kan effektiv kontrol udøves, hvis et budgetkontrolsystem følges.

I lyset af 'nøglefaktoren' bliver budgettet prioriteret. Generelt handler alle aktiviteter rundt om salg og salgsbudgettet er først og fremmest forberedt. Alle andre budgetter er afhængige af dette budget. Effektiv kontrol udøves gennem disse budgetter for at sikre en koordineret funktion af organisationen som helhed.

7. Frivilligt samarbejde:

Frivilligt samarbejde letter samordningen. Hvis alle organisationens medlemmer arbejder som hold, kan resultaterne automatisk følge. For eksempel producerer et godt sammensat fodboldhold eller et hockeyhold bedre resultater end et hold, der dog spiller co-operativt, spiller ukoordineret. Når forholdene er ideelle, skal ledelsen forsøge at sikre frivilligt samarbejde fra organisationens medlemmer.

8. Sund organisation Struktur:

Det er meget vigtigt for koordineringen at der skal være en sund organisationsstruktur. Der skal være organisationsdiagrammer, jobbeskrivelser og arbejdsvejledninger mv, da disse i høj grad bidrager til at sikre koordination. Generelt finder vi en konflikt mellem linje- og medarbejderstillinger. En sund organisationsstruktur hjælper med at sikre koordinering.

9. Organisationsmanualer:

Organisationsmanualer tegnes af storskala organisation for organisationen som helhed og derefter for forskellige afdelinger og sektioner. Disse manualer fastlægger organisationens generelle filosofi og tjener som vejledning til forståelsen af ​​forretningen og værdsættelsen af ​​hver afdeling eller afdeling.

10. Udnævnelse af forbindelsesofficerer:

Visse organisationer udpeger også forbindelsesofficerer, der fungerer som et link mellem to individer eller afdelinger og koordinerer forskellige individs aktiviteter.

11. Balancering, timing og integration

Louis A. Allen har givet følgende tre koordinationsmetoder:

(a) Balancering:

Det betyder, at ledelsen altid skal holde en ordentlig balance mellem virksomhedens forskellige aktiviteter.

(b) Timing:

Tidspunktet teknik fastsætter tidsplanerne for forskellige aktiviteter på en sådan måde, at de understøtter og forstærker hinanden.

(c) Integrering:

Dette er en teknik, hvormed de forskellige interesser er forenet til opnåelse af organisationsmål.