Hvordan man beregner landbrugspriserne? - Forklaret!

Udtrykket »landbrugspriser« dækker engros-, detail- og høstpriserne for landbrugsvarer samt dyrs produkter. Prisdataene indsamles i øjeblikket af en række agenturer.

De vigtigste dataindsamlingsagenturer er:

1. Direktoratet for økonomi og statistik, Ministeriet for Fødevarer og Landbrug.

2. Direktoratet for markedsføring og inspektion.

3. Indiske Arbejdspræsidium, Arbejdsministeriet.

4. Nationale prøveundersøgelse.

5. Vareudvalg med landbrugsprodukter.

6. State Revenue, Agriculture og Marketing Department og Statistical Bureau.

De vigtigste publikationer om priser er som følger:

1. Bulletin of Agricultural Prices.

2. Engroshandel af madkorn (ugentlig).

3. Landbrugspriser i Indien (Årlig).

4. Situationen i landbruget i Indien (Månedlig tidsskrift).

5. Landbrugspriser for primære afgrøder (landbrugspriser i Indien, 1954).

Direktoratet for økonomi og statistik, Ministeriet for Fødevarer og Landbrug har vedtaget følgende teknikker til de eksisterende indeksserier for landbrugsstatistik: