Vurdering af gyldigheden af ​​en test: 5 Metoder

Nedenstående er nogle af metoderne til estimering af validitet af en test: 1. Korrelationskoefficient Metode 2. Kryds Validationsmetode 3. Forventningstabel Metode 4. Vare Analyse Metode 5. Metode for Interkorrelation af Elementer og Factor Analyse.

1. Korrelationskoefficient Metode:

I denne metode er scores af nybygget test korreleret med kriteriescores. Korrelationskoefficienten giver testets omfangets gyldighedsindeks. Til dette formål er Pearsons metode for korrelation mest og populært anvendt. Teknikkerne for korrelation afhænger af arten af ​​data opnået på testen såvel som på kriteriet.

2. Kryds valideringsmetode:

Kryds validering ville være et forsøg på de valgte emner på nye grupper. For at vurdere en tests anvendelighed skal forudsigelsesligningen eller afsnitsresultatet afledes af en prøve af information og valideret på en anden prøve af emner fra samme univers eller befolkning.

Kryds validering udføres ved at prøve tidligere udviklet og raffineret test på en helt ny gruppe.

3. Forventningstabel Metode:

I denne metode bedømmes antallet af nybyggede tests eller korreleres med vejledernes bedømmelse. Det giver empiriske sandsynligheder for validitetsindekset.

4. Vareanalysemetode:

Varerne af en gyldig test skal have ordentlig sværhedsværdi og diskriminerende kraft. Vanskelighedsværdi og diskriminerende effekt af testemner kan beregnes gennem 'Item Analysis'.

Vareanalyse er en proces, hvormed sværhedsværdien og den diskriminerende effekt af de enkelte testelementer beregnes.

5. Metode til interkorrelation af elementer og faktoranalyse:

Faktoranalysen sker ved hjælp af stærkt statistiske metoder. Metoder til interkorrelation og andre statistiske metoder anvendes til at estimere faktorial validitet.

Udover de ovennævnte metoder er nogle andre former for udtrykning af gyldighed som følger:

en. Ved sagkyndig bedømmelse.

b. Ved at analysere testen med henvisning til indhold og mål.

c. Fra pålideligheden af ​​en test.

d. Ved gruppedifferens metoder mv.