Essay om studerendes rolle i samfundet (750 ord)

Læs dette essay om studerendes rolle i samfundet!

Dagens ungdom er morgendagens nation. Og dagens ungdom er vores studerende. Studerende betaler en afgørende rolle i samfundet og hvordan et samfund er formet generation efter generationer. Den formative periode for et individ er under studentfasen, og det er derfor kendt at være den afgørende livstid. Hvad der bliver sådd i dag, er, hvad der skal høste senere.

Image Courtesy: wesleylamar.org/wp-content/uploads/2013/0Students.jpg

Uddannelse er, hvor en studerende bliver dannet fra. Uddannelse er faktisk karakterbygning hos elever. Det gennem uddannelse, at han forstår fakta og tal og hvordan ting skal sorteres, og hvad er det nuværende scenario og mange andre relevante vigtige faktorer. Baseret på disse faktorer er det han redesigner sine tanker og ideer, og det er det, der hjælper ham med tiden, når han er voksen.

Uddannelse gør det muligt for den studerende at forstå i sig selv sine styrker og frihed i sit liv. Uddannelsen starter ikke kun i skolen, men fra alle hjem. Et barn lærer fra sit hjem, skolen og derefter fra samfundet, og dermed alle de personer, som et barn interagerer, påvirker sit liv senere.

Når eleverne bliver behandlet med respekt og ansvar, har de også levet op til at være ansvarlige og respektere i gengæld for samfundet. Når de bliver anerkendt, har de accept til at arbejde for et bedre samfund gennem trængsler snarere end at opgive imellem.

I dag er der mange aktiviteter, som eleverne tager initiativer til forbedring af samfundet. Vi har set, at elever fra de yngre klasser tager skridt til at plante tress og dermed fremmer bevidsthedsprogrammer om beskyttelse af tress og vigtigheden af ​​at plante træer i de kommende generationer frem for at fælde træer. Der er aktiviteter, hvor eleverne fremmer bevidstheden om alderdom og redningshylder. College-studerende tager initiativerne for at hjælpe de gamle og forladte mennesker på gaden og få dem til et redningshjem eller hjem, der leverer ordentlig mad, tøj og medicin til dem.

Bortset fra disse, når der er en naturlig ulykke i nogen del af kloden, bidrager skoler over hele kloden til de berørte mennesker og placerer, hvad de kan, og denne form for programmer vil hjælpe børn med at realisere broderskabets betydning. På skolerne er der NCC-lejre og Scout-tropper, der er blevet uddannet, og i sådanne situationer har de været yderst hjælpsomme og har gjort rigtige prisværdige tjenester til nationen.

Udover tjenester har vi en politisk arena, hvor eleverne ses. Med den rigtige form for motivation og vejledning kunne de blive de mest troværdige, mest accepterede og fornuftige ledere i morgen. Men hvis de udnyttes, kan de blive de værste og korrupte ledere. Det er os, der bringer det gode og dårlige ud i vores elever.

Vi har set hvordan ungdommen står som en mod de negative aspekter som korruption, vold, terrorisme og kamp for fredens fred og sikkerhed. Vi ser dog, at der mangler patriotisme i ungdommen, der langsomt kommer op, hvilket ødelægger nationens harmoni og fred.

Studerende fungerer som bro mellem to generationer. De er nødt til at indse og forstå dagens begivenhed og eliminere de dårlige og uddrage det gode og gennemføre i morgen. For denne forståelse er den rette uddannelse med den rette involvering af hændelsen et krav, og uddannelsessystemet skal sørge for det, der udrustes til en bedre forståelse end at klassificere uddannelse som grundskole, videregående eller videregående uddannelse. Pensum og aktiviteter skal udformes på en sådan måde, at det er interaktivt og interessant, så eleverne forstår og understreger vigtigheden af, hvad de lærer.

Hvis vi ikke støber vores ungdom i dag, må vi muligvis fortryde i morgen, da morgendagens nation er i hænderne på vores kommende ungdom, og de vil igen videregive det, de har erhvervet i et bedre format til de kommende generationer, hvilket gør det muligt for nation at vokse i alle sektorer og gøre er en blandt morgendagens mest magtfulde og harmoniske nationer.

Sæt et eksempel til dit unge barn, og han vil sørge for, at han lever op til dine forventninger til i morgen. Når hver familie sætter et eksempel, vil det vokse ind i samfundet og dermed vokse ud til nationen. Så lad os slutte hænder nu til en bedre i morgen gennem vores ungdom, der er spirende studerende nu. Indien har brug for os, og vi skal stå for HER.