Opgave om oprettelse af et globalt forretningsmærke (725 ord)

Essay om at skabe et globalt forretningsmærke!

At tackle det lokalt globale dilemma er et af de fremste problemstillinger for et mærke. At skabe et fælles og særskilt brand personlighed og identitet, samtidig med at man giver frihed til at udføre dem på lokalt plan, vil gøre det muligt at styre et virkelig globalt mærke.

Image Courtesy: vyapaari.in/wp-content/uploads/2013/01/business-entry.jpg

På mange multinationale selskaber er der en spænding mellem behovet for at skabe et globalt brand og ønsket om at bevare fokus på den lokale kunde. Den globale brandchef skal holde markedsføringsprogrammer og strategier relevante for lokale markeder, selvom han forsøger at udnytte global skala og bedste praksis fra forskellige markeder.

Virksomheden skal udnytte sammenhængen og omfanget af et globalt mærke såvel som nærhed til kunden af ​​et lokalt mærke. Tanken er at opnå både global global relevans. Nogle af elementerne skal styres lokalt, og nogle regionale og succesfulde globale marketingfirmaer sikrer, at deres definition af et globalt brand og de strategier, de vil bruge til at opbygge det globale mærke, forstås blandt lokale eller landets brandledere og mærkecheferne i hovedkvarteret. Definitionen af ​​et globalt selskab, som at sælge det samme på samme måde overalt, accepteres ikke af de fleste virksomheder.

For de fleste virksomheder fremstilles og markedsføres globale mærker ikke på samme måde i alle lande. Et globalt brand er et mærke, der er tilgængeligt i mange lande, og selvom det kan variere fra land til land, har versionerne et fælles mål og lignende identitet. Denne definition giver landscheferne en stor frihed til at træffe beslutninger om bygning og styring af mærket. Det er disse beslutninger, der ofte bestemmer brandets overordnede succes eller fiasko.

Et globalt brand vil have et fælles mål for alle lande, men landscheferne har fleksibilitet i udførelsen. Brandets personlighed for Intel er at være en intelligent, innovativ leder. En landschef kan ikke forestille sig en anden mærkeperspektivitet for sit marked, men han kan designe mærkeprogrammer til at bygge dette billede.

Den globale brandchef skal identificere de ikke-omsættelige områder, hvor global konsistens skal opretholdes. Et globalt mærke kan f.eks. Have besluttet at have et ensartet navn, positionering og kvalitetsstandarder på alle sine markeder, men spørgsmål som pris, emballage, farve og udseende kan håndteres af landets ledere.

For at styre egenkapitalen i et mærke globalt er det vigtigt, at reklameideen er ensartet på tværs af markederne, men udførelsen af ​​det samme bør ikke tvinges på alle markeder. Hvis kendingserklæringer er centrale for reklameidéen, kan valg af kendskab eller situation variere alt efter den lokale kultur.

Målet skal være at formidle den centrale identitet effektivt, men ikke søge sammenhed. Landscheferne bør også være fri til at bestemme, hvilken slags medier de måtte ønske at bruge. Valget af detailkanaler bør også overlades stort set til landets ledere.

De globale marketingchefer bør oprette en menu, der gør det muligt for lande at udøve deres valg. Han kan maksimere buy-in for sine ideer ved at udvikle globale promoveringsplatforme, der giver plads til landvariationer. For eksempel kan hovedkvarteret oprette et hold af internationalt kendte sportspersoner og foreslå, hvordan holdet kan bruges af landscheferne. Et land team kan øge programmet ved at ansætte en lokal stjerne.

Hovedkvarteret bør involvere landhold i udformningen af ​​den globale markedsføringsdagsorden. Den globale brandchef skal lede et verdensomspændende netværk af landschefer, der mødes et par gange om året. De ledende medarbejdere deler bedste praksis og vælger ideer, som det globale hold eller et land skal implementere.

Netværket udvikler den forstand, at det ejer programmerne, så der er presset på ledere til at bruge dem. Ved at dele ansvar giver den globale brandmanager ideer fra landscheferne i stedet for at indføre hovedkvarterets ideer.

Globale mærker skal også udvikle innovationer globalt, regionalt såvel som lokalt. I de fleste industrier kræver et levende mærke en regelmæssig strøm af nye funktioner og konstant opdatering. Da omkostningerne til innovationer er høje, giver det kun mening i de største markeder, eller når ressourcer kan samles i regionalt eller globalt. En sådan pooling af ressourcer kan gøre det muligt for et globalt brand at komme med kvalitetsinnovationer med hyppige intervaller.