Forskelle mellem præferenceaktier og aktieandele

Præferenceaktier:

1. Foretrukne Aktier har ret til en fast udbytte

2. Udbytte på præferenceaktier udbetales fortrinsvis til aktiekapitalen.

3. Fortrolighedsandel har fortrinsret med hensyn til tilbagebetaling af kapital over egenkapitalen.

4. Indløselig Pref. aktie indløses af selskabet ved udløbet af den fastsatte periode.

5. Et selskab kan ikke udstede bonusaktier og rettigheder aktier til præferenceaktionærer.

6. Stemmeretten for præferenceaktier er begrænset.

7. Disse aktier kan konverteres.

8. Gældsudbytte kan i visse tilfælde ophobes.

9. Ingen ret til at deltage i ledelsen.

Aktieandele:

1. Udbyttesatsen på egenkapitalandele er ikke fastsat og afhænger af tilgængeligheden af ​​nettoresultatet.

2. Udbytte på egenkapitalandele udbetales først, efter at præferenceudbyttet er udbetalt.

3. Aktiekapitalen kan ikke betales før præferencekapital.

4. Aktier kan ikke indløses.

5. Bonusaktierne og rettighederne kan udstedes til eksisterende aktier.

6. Enhver aktieaktionær kan stemme om alle spørgsmål.

7. Disse aktier kan ikke konverteres.

8. Der er ingen hensættelse til at betale efterskud af udbytte.

9. Aktieindehavere har ret til at deltage i ledelsen.