Komponenter af virksomhedernes sociale ansvar!

Hovedelementerne i virksomhedernes sociale ansvar er som:

Samfundsinvolvering:

Det refererer til en bred vifte af handlinger taget af virksomheder for at maksimere virkningerne af deres udgifter, tidsprodukter, tjenester til velfærd for samfundet som helhed.

Menneskerettigheder:

Forretningspraksis kan dybt påvirke medarbejdernes og samfundets rettigheder og værdighed. Hovedfokus er på at udvikle arbejdspladsen fri for forskelsbehandling, hvor kreativitet og læring kan blomstre anstændige koder for professionel adfærd og hvor en passende balance kan skabes.

Arbejdssikkerhed:

Det omfatter foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, eliminering af alle former for tvungen og tvungen arbejdskraft, effektiv afskaffelse af børnearbejde og eliminering af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Miljøbeskyttelse:

Miljøspørgsmålene har været globale bekymringer, således at erhvervssektoren også fokuserer på at finde bæredygtige løsninger på naturressourcer og reducere virksomhedernes indvirkning på miljøet. I løbet af de seneste år er miljøansvaret udvidet til at involvere væsentligt mere end overholdelse af alle gældende statslige bestemmelser eller endda nogle initiativer som genanvendelse eller energieffektivitet.

Mange borgere, miljøorganisationer og ledelsesvirksomheder definerer miljøansvar som en omfattende tilgang til virksomhedens aktiviteter, produkter og faciliteter, herunder vurdering af forretninger, produkter, processer og vedligeholdt balance mellem arbejde og andre aspekter af livet.

Forretningsstandard:

Det dækker et bredt område af virksomhedsaktivist som etik, økonomisk tilbagevenden og miljøbeskyttelse.

Uddannelser og Lederskabsudvikling:

Da uddannelse er et af hovedelementerne i bæredygtig udvikling og vækst i fattigdom, kan virksomheder, der arbejder sammen med den offentlige sektor og civilsamfundet, yde et vigtigt bidrag til at give adgang til kvalitetsundervisning for alle andre virksomheder også at få mere kritisk indvirkning på udviklingsproces ved at hæve standarder n corporate education og ledelsesudvikling.