Regnskab som 'Sprog for erhvervslivet'

Regnskab kaldes ofte "forretningssprog." Det er et middel til at formidle information om en virksomhed. Dets ansvar er at anvende et indgående kendskab til regnskabsteorien, det vil sige almindeligt anerkendte principper for regnskabsmæssig behandling til det praktiske erhvervsområde, således at indtægter og finansielle stilling kan fremgå retfærdigt.

Regnskab er analyse og fortolkning af bogføringsregistre. Det omfatter ikke kun vedligeholdelse af regnskaber, men også udarbejdelse af økonomiske og økonomiske oplysninger, som indebærer måling af transaktioner og andre begivenheder vedrørende en virksomhed.

For at drive en virksomhed rentabelt og at forblive solvent bør en virksomheds rentabilitet og solvens måles med regelmæssige mellemrum. For det er det vigtigt at vide, om en virksomhed tjener tilstrækkelig fortjeneste eller tab, og det har tilstrækkelige penge til at betale gæld. Regnskab giver alle disse oplysninger, som gør det muligt for ledelsen at lede virksomheden på et rentabelt og solvent kursus.

Efter at have analyseret korrekt oplysningerne fra regnskabsopgørelserne tager brugerne af samme beslutninger for fremtidige aktiviteter. Da regnskabsmateriale leverer de nødvendige oplysninger, udfører den faktisk en servicefunktion, og den bruges samtidig til at repræsentere en virksomheds økonomiske stilling. Derfor bliver det klart, at regnskabsføring ikke er det primære mål for en person eller en enhed.

Tværtimod er det primære mål at træffe beslutning på grundlag af økonomiske forhold fremlagt af regnskabsopgørelser. Således er forståelsen af ​​regnskaber ikke det grundlæggende mål; det hjælper kun med at realisere et bestemt mål. Som sådan er regnskaber ikke et mål i sig selv, men et middel til en ende.

Vi udtrykker os gennem vores sprog. På samme måde udtrykkes resultaterne af aktiviteterne via regnskab ved hjælp af årsregnskaber. Regnskabsmæssig måler virksomhedens præstationer, det vil sige rentabilitet og finansielle stilling. Således udtrykker sproget i regnskabet hele virksomhedens historie gennem de forskellige regnskabspraksis. Virksomhedens fremskridt kan let sammenlignes og ses ved hjælp af forskellige regnskabsdata.

Yuji Ijiri, bemærker "Som forretningssprog har regnskaber mange ting til fælles med andre sprog. En virksomheds forskellige forretningsaktiviteter rapporteres i regnskabsopgørelser ved brug af regnskabssprog, ligesom nyhedshændelser rapporteres i aviser, på engelsk eller et andet sprog.

At udtrykke som begivenhed i regnskab eller på engelsk skal vi følge visse regler. Uden at følge visse regler flittigt, risikerer man ikke alene risikoen for at blive misforstået, men også en straf for vildledelse, løgn eller skade. Sammenlignelighed af erklæringer er afgørende for, at et sprog fungerer effektivt, om det er på engelsk eller i regnskab. Samtidig skal sproget være fleksibelt for at tilpasse sig et skiftende miljø. "