8 Typer af præferenceaktier - Forklaret!

Nogle af de vigtigste typer præferenceaktier i et selskab er som følger:

(i) Kumulative præferenceaktier:

En præferenceaktion siges at være kumulativ, når udeståendegoder er kumulative, og sådanne restancer betales, før der udbetales udbytte til aktionærer. Antag, at et selskab har 10.000 8% præferenceaktier af Rs. 100 hver. Udbyttet for 1987 og 1988 er endnu ikke betalt. Direktørerne, før de kan udbetale udbyttet til aktionærer for årene 1989, skal betale præfekten. udbytte af Rs. 2, 40.000 dvs. for året 1987, 1988 og 1989, inden der udbetales udbytte til aktionærer for årene 1989.

ii) Ikke-kumulative præferenceaktier:

For ikke-kumulative præferenceaktier udbetales udbyttet kun ud af nettoresultatet for hvert år. Hvis der ikke er noget overskud i noget år, kan der ikke gøres krav på udbetaling af udbytte i de efterfølgende år. Hvis udbyttet på præferenceaktierne ikke udbetales af virksomheden i et bestemt år, bortfalder det. Præferenceaktier antages at være kumulative, medmindre udtrykkeligt beskrives som ikke-kumulative.

iii) Deltagende præferenceaktier:

Deltagende præferenceaktier er de aktier, der har ret ud over præferenceudbytte til fast rente, at deltage i resultatopgørelsen med egenkapitalaktionærer, efter at de får en fast udbytte på deres aktier. De deltagende præferenceaktier kan også have ret til at dele i virksomhedens overskudsmidler ved afviklingen. En sådan rettighed kan udtrykkeligt fremgå af selskabets notat eller vedtægter.

iv) Ikke-deltagende præferenceaktier:

Ikke-deltagende præferenceaktier er kun berettiget til en fast udbytte, og deler ikke overskuddet. Præferenceaktierne formodes at være ikke-deltagende, medmindre det udtrykkeligt fremgår af notatet eller artiklerne eller vilkårene for udstedelse.

(v) Konvertible præferenceaktier:

Konvertible præferenceaktier er de aktier, som kan konverteres til egenkapitalandele inden for en bestemt periode.

(vi) Ikke-konvertible præferenceaktier:

Disse er de aktier, der ikke har ret til konvertering til aktieandele.

(vii) Indløselige præferenceaktier:

Et selskab, der er begrænset af aktier, kan med forbehold af sine artikler udstede præferenceaktier, der kan indløses i henhold til bestemmelserne i § 80. Aktier kan indløses enten efter en fast periode eller tidligere efter selskabets valg.

(viii) Garanterede præferenceaktier:

Disse aktier har ret til et fast udbytte, selvom selskabet ikke giver eller ikke er tilstrækkeligt overskud.