7 Store restriktioner for tilbagekøb af aktier

Nogle af de største begrænsninger for tilbagekøb af aktier er som følger:

(1) Enhver tilbagekøb skal udfyldes inden for 12 måneder fra datoen for den nødvendige nødvendige særlige beslutning [§ 77A, stk. 4].

(2) Efter at have bestået den nødvendige særlige beslutning på generalforsamlingen for aktionærerne for tilbagekøb af egne aktier skal selskabet, inden selskabet tilbagekøb, indgive en erklæring til selskabsregistratoren og værdipapir- og børsstyrelsen af solvens i den foreskrevne form, verificeret korrekt af en bekendtgørelse. Det er imidlertid ikke nødvendigt at indgive denne solvenserklæring med SEBI af et selskab, hvis aktier ikke er noteret på nogen anerkendt børs [§ 77A, stk. 6].

(3) Selskabet skal slukke og fysisk ødelægge aktiecertifikaterne (dette gælder ikke for aktier, der ligger i den dematerialiserede form) for de købte aktier inden for 7 dage, hvis den sidste afslutningsdato for tilbagekøb [§ 77A, stk. 7, ]. Hvis aktierne allerede er i dematerialiseret form, vil disse blive slukket af den berørte depositor.

(4) Efter en tilbagekøbsaftale af aktier vil selskabet ikke få lov til at udlevere yderligere emissioner af samme type aktier (herunder ved ret udstedelse) inden for en periode på de næste 24 måneder. I løbet af denne moratoriumperiode er emissionen af ​​bonusaktier som følge af afvikling af eksisterende forpligtelser som omregning af warrants, aktieoptionsordning, sved egenkapital eller omregning af præferenceaktier eller obligationer til aktieandele dog ikke forbudt [§ 77A, stk. 8, ].

(5) Køberfirmaet skal opretholde et register med oplysninger om tilbagekøbte aktier.

(6) Efter tilbagekøbsafslutningen skal selskabet sammen med Registrar of Companies og SEBI indgive en retur med angivelse af nærmere angivne oplysninger om tilbagekøb inden for 30 dage efter afslutningen. Ovennævnte afkast skal ikke indgives inden for SEBI, hvis selskabet ikke er et børsnoteret selskab [§ 77A, stk. 10].

(7) Hvis en virksomhed gør misligholdelse i overensstemmelse med lovbestemmelserne om tilbagekøb eller de relevante regler og bestemmelser, skal selskabet eller enhver af den ansatte i det misligholdte selskab straffes med fængsel for en periode, der kan strække sig til 2 år, eller med fint op til Rs. 50.000 (halvtreds tusind rupees), eller med begge. [Afsnit 77A (11)].