Forskrifter for NRI'er af RBI

Liste over enogtyve almindeligt stillede spørgsmål om regler for NRI'er pålagt af RBI.

Q.1. Hvor kan man finde regler / anvisninger udstedt af Reserve Bank for erhvervelse og overdragelse af fast ejendom i Indien af ​​en person bosiddende uden for Indien?

Ans. Forordninger vedrørende erhvervelse og overdragelse af fast ejendom i Indien af ​​en person, der er bosiddende uden for Indien, er blevet underrettet om RBI-notifikationsnummer FEMA 21/2000-RB dateret den 3. maj i maj med ændret vide Meddelelse nr. FEMA 64/2002-RB dateret 29. juni, 2002 og meddelelsesnummer FEMA 65/2002-RB dateret 29.2.2002 og relevante anvisninger udstedt i form af AP

Q. 2. Under de gældende valutakursregler, hvem er der almindelig tilladelse til køb af fast ejendom i Indien?

Ans. Generel tilladelse er kun tilgængelig for at købe en bolig / kommerciel ejendom i Indien til en person bosiddende uden for Indien, som er indbygger i Indien (NRI), og som er en person af indisk oprindelse (PIO).

Q. 3. Hvem er en person af indisk oprindelse (PIO)?

Ans. Med henblik på erhvervelse og overdragelse af fast ejendom i Indien betyder en PIO en person (ikke en borger i Pakistan eller Bangladesh eller Sri Lanka eller Afghanistan eller Kina eller Iran eller Nepal eller Bhutan), som (i) til enhver tid, holdt indisk pas eller (ii) hvem eller en af ​​deres far eller farfar var statsborger i Indien i henhold til forfatningen i Indien eller statsborgerskabsloven, 1955 (57 af 1955).

Q. 4. Er NRI / PIO, der har købt bolig / kommerciel ejendom under generel tilladelse til at indgive dokumenter med Reserve Bank of India?

Ans. NRI / PIO, der har købt boliger / erhvervsejendomme under generel tilladelse, er ikke forpligtet til at indsende dokumenter med RBI.

Q. 5. Er der nogen begrænsning på antallet af boliger / erhvervsejendomme, som NRI / PIO kan købe under den generelle tilladelse?

Ans .: Der er ingen begrænsninger for antallet af boliger / erhvervsejendomme, som NRI / PIO kan købe under den generelle tilladelse.

Q. 6. Kan en udlændinges navn fra ikke-indisk oprindelse tilføjes som anden indehaver til en bolig / kommerciel ejendom købt af NRI / PIO?

Ans. Ingen.

Q. 7. Kan en udenlandsk statsborger fra ikke-indisk oprindelse bosiddende uden for Indien erhverve fast ejendom i Indien ved køb?

Ans. Nej, i henhold til afsnit 2 (de) i lov om valutahåndtering, 1999 omfatter overdragelsen blandt andet »køb«. Derfor kan en udlænding med ikke-indisk oprindelse, der er bosiddende uden for Indien, ikke erhverve nogen fast ejendom i Indien ved køb.

Q. 8. Kan en udlænding fra ikke-indisk oprindelse erhverve bolig i en lejekontrakt i Indien?

Ans. Ja, en udenlandsk statsborger med ikke-indisk oprindelse, herunder en borger i Pakistan eller Bangladesh eller Sri Lanka eller Afghanistan eller Kina eller Iran eller Nepal eller Bhutan, må kun erhverve boligophold ved lejekontrakter på højst fem år, som han / hun ikke kræver forudgående tilladelse fra RBI.

Q. 9. Kan en person bosiddende uden for Indien (dvs. en NRI eller en PIO eller en udlænding med ikke-indisk oprindelse) erhverve landbrugsareal / plantageejendom / gårdshus i Indien ved køb?

Ans. Nej. En person, der er bosiddende uden for Indien, kan ikke erhverve ved køb af landbrugsjord / plantageejendom / gårdshus i Indien.

Q. 10. Kan NRI / PIO erhverve bolig / kommerciel ejendom som gave under den generelle tilladelse til rådighed?

Ans. Ja. Under generel tilladelse kan NRI / PIO erhverve bolig / kommerciel ejendom af Indien eller en NRI eller en PIO.

Q. 11. Kan en udenlandsk statsborger fra ikke-indisk oprindelse bosiddende uden for Indien erhverve bolig / kommerciel i Indien som gave?

Ans. Nej. I henhold til afsnit 2 (de) i lov om valutahåndtering omfatter 1999 'overdragelse' blandt andet 'gave'. Derfor kan en udlænding med ikke-indisk oprindelse, der er bosiddende uden for Indien, ikke erhverve bolig / kommerciel ejendom i Indien som gave.

Q. 12. Kan en person bosiddende uden for Indien (dvs. en NRI eller en PIO eller en udlænding med ikke-indisk oprindelse) erhverve landbrugsareal / plantageejendom / gårdshus i Indien som gave?

Ans. Nej. En person bosiddende uden for Indien kan ikke erhverve landbrugsareal / plantageejendom / gårdshus i Indien som gave.

Q. 13. Kan en person, der er bosiddende uden for Indien (dvs. NRI eller PIO eller udenlandsk statsborger med ikke-indisk oprindelse) have fast ejendom i Indien erhvervet som arv fra en person bosiddende i Indien?

Ans. Ja. En person, der er bosiddende uden for Indien, kan besidde fast ejendom erhvervet som arv fra en person bosiddende i Indien i henhold til § 6, stk. 5, i lov om valutahandel, 1999.

Q. 14. Under generel tilladelse til rådighed for hvem kan NRI overføre ved salg hans bolig / kommercielle ejendom?

Ans. A: NRI kan overføre ved salg af boliger / kommercielle ejendomme i Indien til en person bosiddende i Indien eller til en NRI eller en PIO.

Q. 15. Under generel tilladelse til hvem kan en PIO overføre sin bolig / kommercielle ejendom ved salg?

Ans. PIO kan kun overføre ved salg af boliger / erhvervsejendomme i Indien til en person bosiddende i Indien.

Q. 16. Kan en PIO overføre sin bolig / kommercielle ejendom til en NRI eller en PIO ved salg?

Ans. Nej. Han ville have brug for at søge Reserve Bank forudgående godkendelse for overførsel ved salg af boliger / erhvervsejendomme i Indien til en NRI eller en PIO.

Q. 17. Kan en udenlandsk statsborger fra ikke-indisk oprindelse, hvorvidt han er hjemmehørende i Indien eller uden for Indien, overføre ved salg af boliger / ejendom i Indien, der er erhvervet med den specifikke tilladelse fra Reserve Bank til en person bosiddende i Indien eller uden for Indien?

Ans. Nej. En udenlandsk statsborger med ikke-indisk oprindelse, uanset om den er hjemmehørende i Indien eller uden for Indien, skal søge forudgående godkendelse fra Reserve Bank for overførsel ved salg af boliger / ejendom i Indien, der er erhvervet med Reserve Bankens specifikke tilladelse til en person bosiddende i Indien eller uden for Indien.

Q. 18. Under generel tilladelse til rådighed for hvem kan NRI / PIO overføre ved salg hans landbrugsjord / plantageejendom / gårdshus i Indien?

Ans. Under den generelle tilladelse kan NRI / PIO overføre ved salg hans landbrugsjord / plantageejendom / gårdshus i Indien til en person bosiddende i Indien, som er indbygger i Indien.

Q. 19. Kan en udenlandsk statsborger fra ikke-indisk oprindelse bosiddende uden for Indien overføre landbrugsarealer / plantageejendomme / bondehus, der er erhvervet af ham i Indien?

Ans. En udlænding med ikke-indisk oprindelse, der er bosiddende uden for Indien, skal søge forudgående godkendelse fra Reserve Bank for overførsel ved salg af landbrugsjord / plantageejendom / gårdshus, der er erhvervet i Indien.

Q. 20. Er NRI'er tilladt at opretholde konti i rupees og i fremmed valuta?

Ans. Ja. Konti kan opretholdes af NRI'er i rupees såvel som i fremmed valuta. Konti i fremmed valuta kan dog kun opretholdes hos myndighedernes forhandlere.

Q. 21. Hvad er de forskellige typer rupee konti tilladt at opretholde?

Ans .: Tre typer konti, dvs. Ikke-residente (eksterne) rupee-konti (NRE-konto), almindelig ikke-resident rupee-konto (NRO A / C) og ikke-residente (ikke-repatrierbare) rupee-indbetalingskonto (NRNR) må opretholdes.