Kvalitetscirkler (QC'er): Definition, Mål og Andre detaljer

Definition:

Måske er den mest diskuterede og indledte indblanding af medarbejderinddragelse kvalitetscirkel (QC). Begrebet QC begyndte oprindeligt i USA og blev eksporteret til Japan i 1950'erne. Det nævnes, at det er begrebet QC, der gjorde det muligt for japanske firmaer at lave produkter af høj kvalitet til lave omkostninger.

Hvad er kvalitetscirkel? Det er en arbejdsgruppe af medarbejdere, der regelmæssigt mødes for at diskutere deres kvalitetsproblemer, undersøge årsager, anbefale løsninger og tage korrigerende handlinger. Generelt er QC en lille gruppe af medarbejdere, der tilhører samme lignende arbejdsområde.

Dette skyldes, at de ansatte, der har den samme type arbejde, er velkendte for de problemer, de står overfor. Størrelsen af ​​QC bør ikke være for stor for at forhindre, at nogle medlemmer deltager på en meningsfuld måde i sine møder. Generelt betragtes seks til otte medlemmer som den ideelle størrelse af QC.

QC er dannet for at nå følgende mål:

1. Forbedring af kvaliteten af ​​produkt fremstillet af organisationen.

2. Forbedring af produktionsmetoder.

3. Udvikling af medarbejdere, der deltager i QC.

4. Fremme moral af medarbejdere.

5. Respekter menneskeheden og skabe et godt arbejdsplads, der er værd at arbejde.

De vigtigste funktioner i QC kan nævnes som følger:

1. Frivillige grupper:

QC er en frivillig gruppe af medarbejdere, der generelt kommer fra samme arbejdsområde. Der er intet pres fra hvor som helst på medarbejdere til at deltage i QC.

2. lille størrelse:

Størrelsen på QC er generelt lille, der består af seks til otte medlemmer.

3. Regelmæssigt møde:

QC møder afholdes en gang om ugen i cirka en time med jævne mellemrum. Medlemmerne mødes i arbejdstiden, normalt ved afslutningen af ​​arbejdsdagen i samråd med lederen. Mødetiden er normalt fastgjort i forvejen i samråd med lederen og medlemmerne.

4. Uafhængig dagsorden:

Hver QC har sin egen dagsorden med sit eget mandat. Derfor diskuterer hver QC sine egne problemer og tager korrigerende handlinger.

5. Kvalitet fokuseret:

I henhold til QCs natur og hensigt fokuserer den udelukkende på kvalitetsproblemer. Dette skyldes, at det ultimative formål med QC er forbedring af kvaliteten af ​​produkt og arbejdsliv.

Udvikling af kvalitetscirkler i organisationer:

Som enhver anden organisatorisk ændring kan QC være et nyt koncept, der kan modarbejdes af medarbejderne.

Derfor skal QC udvikles og introduceres med stor bekymring og forholdsregler som beskrevet nedenfor:

1. Offentliggørelse af ideen:

Introduktion af QC er ligesom et organisatorisk forandringsprogram. Derfor skal arbejderne som et organisatorisk forandringsprogram overbevises om behovet for og betydning for QC fra arbejdstagernes og organisationens synspunkter. Desuden er deltagelse i QC frivillig, og det er nødvendigt at offentliggøre deres medarbejdere. Til at begynde med kan ledelsen også arrangere indledende træning til de arbejdstagere, der ønsker at danne en kvalitetscirkel.

2. Grundlov af QC:

Arbejdere, der laver samme eller lignende type arbejde, tegnes frivilligt for at danne kvalitetscirkel. Medlemskabet af en QC er generelt begrænset til otte til ti. Når en QC er dannet, forbliver de som permanente medlemmer af cirklen, medmindre de forlader arbejdsområdet.

3. Indledende problemløsning:

Medlemmerne af QC bør diskutere problemet på threadbare og derefter udarbejde en liste over alternative løsninger. Derefter skal hver alternativ løsning vurderes, og den endelige løsning skal nås på grundlag af konsensus.

4. Præsentation og godkendelse af forslag:

Den endelige løsning, der blev ankommet, skal præsenteres for ledelsen enten mundtligt eller skriftligt. Ledelsen kan vurdere løsningen ved at udpege et udvalg til dette formål. Udvalget kan også møde medlemmerne af kvalitetscirkeln til afklaring, hvis det er nødvendigt. Præsentation af løsninger til ledelsen hjælper med at forbedre kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere og afspejler ledelsens interesse for medlemmerne af QC.

5. Gennemførelse:

Når forslaget eller løsningen er godkendt af ledelsen, bliver det samme i praksis på en bestemt arbejdsplads. Kvalitetscirkler kan arrangeres gradvist for andre arbejdspladser eller afdelinger også. På denne måde kan hele organisationen have kvalitetscirkler på baggrund af ovenstående skitserede proces.