4 Betydningen af ​​organisationsdesign - forklaret!

Betydningen af ​​organisationsdesign er: 1. Håndtering af uforudsete forhold, 2. Konkurrencefordel, 3. Mangfoldighed i arbejdsstyrken, 4. Innovation og effektivitet!

Et organisationsdesign er den proces, hvormed en leder vælger og styrer elementer af struktur, så en organisation kan styre de aktiviteter, der er nødvendige for at nå sine mål. Organisationsstruktur er det formelle system for opgave og aktivitetsforhold for at være klar over, hvordan folk koordinerer deres handlinger og bruger ressourcer til at nå organisatoriske mål.

Udformningen af ​​organisationsstrukturen er vigtig på grund af følgende grunde:

(a) Selskabets evne er stærkt påvirket til at afhjælpe uforudsete forhold.

(b) Det giver konkurrencefordel for at skabe mere værdi.

c) Det påvirker mangfoldigheden i arbejdsstyrken.

(d) Det påvirker en organisations evne til at være innovativ og effektiv.

1. Håndtering af uforudsete forhold:

En uforudsigelighed kan forklares som en begivenhed, der måtte opstå uden forventning, og ledelsen bør planlægge at opfylde sådanne uforudsete forhold. En sådan beredskab er det skiftende forretningsmiljø. Et organisations design bestemmer, hvor effektivt det kan styre forskellige faktorer i sit miljø. En organisations evne til at tiltrække og dygtige medarbejdere, faste kunder og offentlige kontrakter er eksempler på, i hvilken grad det kan styre de tre miljømæssige faktorer. En organisations struktur bør udformes på en sådan måde, at den øger kontrollen over sit miljø.

2. Konkurrencefordel:

I den moderne konkurrencemæssige alder ønsker enhver organisation at designe sin struktur på en sådan måde, at den maksimale vedvarende konkurrencefordel har det. Konkurrence giver et selskab mulighed for at udvikle en forretningsstrategi til at udføre konkurrenter ved at producere bedre produkter og tjenester. Metoden til at designe en organisationsstruktur er den vigtige determinant i implementeringen af ​​en organisations strategi.

3. Mangfoldighed i arbejdsstyrken:

Mangfoldighed i arbejdsstyrken på grund af forskelle i race, køn og arbejdstageres sted eller oprindelse har en vigtig indvirkning på organisationens effektivitet. Ændring i arbejdstagerens egenskaber, såsom en tilstrømning af indvandrerarbejdere og pensionering af den nuværende arbejdsstyrke kræver forudgående planlægning.

Organisationens struktur skal udformes på en sådan måde, at den optimale udnyttelse af talent hos en forskelligartet arbejdsstyrke med forskellig kultur baggrunde anvendes. De bør opfordre til at arbejde sammen.

4. Innovation og effektivitet:

De organisationer, der producerer varer og tjenesteydelser i henhold til folks forventninger, er vellykkede. Design og brug af ny og mere effektiv organisationsstruktur er lige så vigtig for produktion af kvalitetsvarer og -tjenester.

I dagens konkurrencedygtige miljø er lande med lave lønomkostninger overbevisende organisationer over hele verden for at blive mere effektive og kompetente og reducere omkostningerne og øge kvaliteten i henhold til kundernes krav.

Design, forskning og nyskabelser gennemføres for at opnå den ønskede effektivitet ved at producere gode og tjenester. Organisationsdesign spiller en afgørende rolle i innovation og søgning.