Top 10 Pligter af en Marketing Manager - Forklaret!

En marketingchef er navet på salgsstyring. Han indtager en plads af afgørende betydning. Han er den person, der omfatter alle disse funktioner - POSDCORB, hvad angår salgsorganisationen. En marketingchefs opgaver varierer meget fra virksomhed til virksomhed, alt efter virksomhedens størrelse og karakter.

1. Planlægning for fremtiden:

En marketingchef skal planlægge for de lange salgsaktiviteter. Det indebærer beslutninger vedrørende markedsområdet, arten og antallet af produkter, der skal distribueres og salgspolitikken skal vedtages. Salgsbudgettering hjælper med at give oplysninger om forventet salg, indtægter og omkostninger.

2. Rådgivning af topledelsen:

Faktisk kontorvirksomhed skal bringes til underretning af øverste ledelse med hensyn til, hvad der sker i hans afdeling. Han skal give ideer om ekspansionsprogrammer og hans bidrag til, hvordan man gør programmet til en succes. Han skal oplyse mændene i roret om sagernes fortid, nutid og fremtidsmuligheder.

3. Valg og placering af salgsmedlemmer:

"Rigtige mænd til de rigtige job" er adgangskoder til en dynamisk manager. Videnskabelige udvælgelser er en negativ proces, der involverer udrydding af uegnede kandidater efterfulgt af placering af kandidater. Markedsføringschef er at konsultere sine assistenter med hensyn til antal stillinger, jobspecifikation mv. Til at foretage videnskabeligt udvalg.

4. Uddannelse af salgsstyrken:

Markedsføringschef sammen med uddannelseslederne skal planlægge uddannelse af nye medarbejdere og videreuddannelse i form af genopfriskningskurser for de eksisterende medarbejdere til at give information om drift af forretninger, huspolitikker, huskunder, medarbejderens lønplan og fordele, mekanik til salg, kredit og indsamlingsprocedurer mv.

5. Kompensation af Salgspersonalet:

Markedsføringslederen skal afgøre kompensationspolitikken, der er attraktiv og brugbar. Kampagner, overførsler fra del af dette kompensationsprogram. Således fungerer hjertelige arbejdsgiver-medarbejderrelationer som grundlag for succesorganisationens succes.

6. Organisering af salgsorganisationen:

En marketingchef forventes at tegne et organisationsdiagram, der klart forklarer forholdene mellem vertikale, horisontale, intra og interdepartementale. Organisering er at studere enhedens opdeling af det til levedygtig arbejde, fastsættelse af ansvar for mænd af forskellig position og delegering af myndighed til underordnede.

7. Retning og koordinering:

En marketingchef skal vælge bånd af salgsledere, assistenter, sælgere, kontoransatte, som måske ikke har det godt i mangel af retning og koordinering.

Koordinering fremmet af marketingchefen hjælper med at minimere konflikter og skabe enhed i mangfoldighed.

8. Styring af medarbejderaktiviteter:

Kontrol af salgsaktiviteter indtager et centralt sted i markedsstyringsprogrammet. Direkte kontakt med sælgerne bliver indirekte ved brevveksling. Kontrolproceduren omfatter definerende myndighed, timing af sine aktiviteter, regnskabsaflæggelse og revision, fastsættelse af salgskvoter mv.

En sådan kontrol med mindst indblanding vil føre til udvikling af loyale medarbejdere, der altid ville være klar til at arbejde for organisationen.

9. Udformning af levedygtig salgspolitik:

Formulering af salgspolitik kræver de divergerende faktorer, der bestemmer den nøjagtige karakter af det. Det er grundlaget for markedsføring af varer. En salgspolitik bør tage højde for rabat, pris, betalingsbetingelser, distributionsform og omfang af reklame, produkttype mv., Da de er ansvarlige for effektiv implementering. Meget afhænger af marketingchefens effektivitet for at gøre det sådan.

10. At møde udfordrende opgaver af publicitet og skærm:

Markedsføringschefen skal devaluere de eksisterende reklamemetoder i forhold til medierne, så videnskabelig udvælgelse gøres for at undgå eller minimere affaldet, få offentlighedsbudgettet udarbejdet, gennemgå og godkende det i lyset af virksomhedssituationen. Igen opfordrer det til visning både internt og eksternt og de øvrige aspekter som tjenester til forhandlere, salgskorrespondance, incitamenter til forhandlere og forbrugere mv.