Sådan udarbejder du pengestrømsopgørelse?

Før du udarbejder pengestrømsopgørelse skal først og fremmest følgende tre trin udfyldes:

(1) Bestemmelse af pengestrømme fra drift eller drift.

(2) Bestemmelse af pengestrømme fra investeringsaktiviteter.

(3) Fastlæggelse af pengestrømme fra finansieringsaktiviteter.

Efter at have fået oplysninger om ovenstående kan der udarbejdes en pengestrømsopgørelse. De tre trin er blevet diskuteret nedenfor:

Pengestrømme fra driften:

Resultatopgørelsen fokuserer på nettoindkomstbestemmelse fra driftsaktivitet. Det viser dog ikke pengestrøm og udstrømning i forbindelse med driftsaktiviteter, fordi resultatopgørelsen er udarbejdet på periodiseringsbasis. Ved opgørelse af resultatopgørelsen registreres indtægter, selv om der ikke er modtaget kontanter for dem. Tilsvarende registreres udgifter, selv om de måske ikke er blevet betalt.

For at finde pengestrømme fra driften er det derfor nødvendigt at konvertere periodiseringsopgørelsen til pengebasis ved at foretage justeringer. Som tilpasninger konverteres indtjening til kontanter, der modtages fra salg eller kunder, og afholdte udgifter omregnes til kontanter, dvs. udgifter, der faktisk betales kontant.

Omregningen af ​​periodiseringsopgørelsen til kontobasisopgørelsen sammen med den nødvendige justering er vist i Figur 14.7.

Konverteringsprocessen, der vises i udstilling 14.7, kan beskrives som følger ved hjælp af en genvejsberegning:

Under konvertering skal man kende forholdet mellem resultatopgørelseskonti og balanceændringer. Hver enkelt post i resultatopgørelsen skal ses som den vedrører en balancekonto. På periodiseringsbasis for regnskabsmæssig behandling findes forklaringen på forskellen mellem salgsomsætningen og indtægterne fra disse salg i ændringer i kundefordringer og debitorkonti.

På samme måde findes forskellen mellem udgifternes størrelse og størrelsen af ​​betalingerne for denne udgift i ændringer i det tilhørende aktiv eller ansvar, såsom forudbetalt leje eller leje. Hvis der ikke er nogen tilknyttet balancekonto for en vare i resultatopgørelsen, antages det, at det beløb, der vises i resultatopgørelsen, har resulteret i et likviditet, der er nøjagtigt svarende til denne omsætning eller omkostning. Figur 14.8 viser forholdet mellem visse resultatopgørelser og balancekonti.