5 Hovedmål for et træningsprogram

Hovedmålene for uddannelsesprogrammet er som følger:

i) At give nye aktører grundlæggende viden og færdigheder,

Image Courtesy: winningedgeuniv.com/images/audience.jpg

ii) At hjælpe medarbejderne til at fungere mere effektivt i deres nuværende situation ved at udsætte dem for de nyeste begreber, information og teknikker og udvikle de færdigheder, der kræves i deres fagområder,

iii) At opbygge en anden linje af kompetente embedsmænd og forberede dem som en del af deres karriereudvikling for at indtage mere ansvarlige stillinger.

iv) At udvide de øverste leders sind ved at give dem mulighed for udveksling af erfaringer inden for og uden for med henblik på at rette op på de smalle udsigter, der måtte opstå i forbindelse med specialisering.

(v) At give kundeuddannelse.