5 Vigtige begreber om budgetunderskud er som følger

Budgetunderskuddet er et multidimensionelt koncept. Det er ganske nemt at sige, at et budgetunderskud blot er overskuddet af de offentlige udgifter i forhold til de offentlige indtægter. I praksis indrømmer konceptet imidlertid mange variationer og giver vidt forskellige foranstaltninger til budgetunderskud.

Image Courtesy: sfexaminer.com/binary/30cb/money1.jpg

Eksistensen af ​​et så stort antal foranstaltninger forklares ved, at hver foranstaltning har analytisk og politisk relevans, og der er ingen enkelt foranstaltning, der kan være universelt foretrukket over alle andre for hele tiden.

Valget af den korrekte foranstaltning vil afhænge af formålet med analysen. En kort beskrivelse af de forskellige begreber i budgetunderskud er som følger.

1. Indtægtsunderskud:

Overskuddet af udgifter på indtægtsregnskab over indtægter på omsætningskonti måler indtægtsunderskud.

Kvitteringer på indtægtsregnskab omfatter både skatte- og ikke-skatteindtægter samt tilskud. Skatteindtægterne er efter statens andel som altså netop af tildeling af Union Terri Tory-skatter til lokale organer. Ikke-skattemæssigt hjemsted omfatter renteindtægter, udbytte og overskud, og ikke-skattepligtige indtægter fra Union Territory's Grants inkluderer også tilskud fra udlandet.

Udgiftsopgørelsen omfatter både plan- og ikke-planlagte komponenter. Planen omfatter således centralplan og centralstøtte til stater og Unionens territoriumplaner.

Ikke-planlagte udgifter omfatter rentebetalinger, forsvarsudgifter på indtægtsregnskab, tilskud, gældsbidrag til landmænd, posttjenester, politi, pensioner, andre generelle tjenester, sociale ydelser, økonomiske tjenester, ikke-planlagte indtægtsbidrag til stater og EU-territorier, udgifter til Unionens territorier med lovgiver og tilskud til udenlandske regeringer.

Indtægtsunderskud betyder udslip på statskonto og brugen af ​​besparelser fra andre sektorer i økonomien til finansiering af en del af forbrugsudgifterne i regeringen.

Et vigtigt mål for finanspolitikken bør være at sikre overskud i indtægtsbudgettet, således at regeringen også bidrager til at øge besparelseshastigheden i økonomien.

I 2008-09 er statens indtægtsunderskud på Rs. 2, 41.273 crore (Reviderede estimater) i forhold til Rs. 52.569 crore i det foregående år. Procentvis er indtægtsunderskuddet 4, 5 pct. (RE) af bruttonationalproduktet i 2008-09, hvilket er en stigning på 3, 4 pct. Fra året før.

2. Kapitalunderskud:

Overskuddet af kapitaltilførsler over kapitalindtægter måler kapitalunderskuddet.

Kapitalunderskud = Udgifter til kapitalkonto - Kapitalindtægter

Planlæg kapitaludbetalinger omfatter dem på centralplan og bistand til stater og unionsområder. Ikke-planmæssige kapitaludbetalinger omfatter forsvarsudgifter på kapitalkonti, andre ikke-planlagte kapitaludgifter, lån til offentlige virksomheder, stater og regeringer i Unionen, udenlandske regeringer og andre; og ikke-planlagte kapitaludgifter i Unionens territorier uden lovgiver. Kapitalindtægterne omfatter inddrivelser af lån udvidet af centret selv, men kun netto kvitteringer for lån optaget af det.

Det kan bemærkes, at indtægter på grund af salg af 91 dages statsobligationer og nedskrivning af likvide beholdninger ikke udgør en del af kapitalindtægterne. Imidlertid indgår nettoindtægter på grund af salget af 182 dage og 364 dage statsobligationer og salgsgevinster af offentlige aktiver i kapitalindtægter.

3. Finansunderskud:

Finansunderskuddet er forskellen mellem indtægter og visse ikke-gældskvitteringer samt de samlede udgifter inklusive lån uden afdrag.

Skatteunderskud = Samlede udgifter - (Indtægter) + Kapitalindskud uden gæld

Kort sagt angiver budgetunderskuddet de samlede lånekrav fra regeringen fra alle kilder. Dette kan også kaldes bruttoskatteunderskud (GFD). Det måler den del af de offentlige udgifter, som finansieres ved låntagning og nedskrivning af kontanter.

Det skal bemærkes, at i Indien er lånene nettobeløb (det vil sige brutto lån med fradrag). Tilsvarende indgår lån udvidet af den indiske regering på udgiftssiden af ​​kapitalkontoen, mens »inddrivelser« indgår på kvitteringssiden. Derfor er mængden af ​​udlån fra regeringen i Indien også reduceret.

Det hedder ofte, at finanspolitiske underskud måler en tilføjelse til de indiske regeringers passiver. I 2008 -09 var budgetunderskuddet på et tal på Rs. 3, 26.515 crore (RE), hvilket er 6, 1 procent af bruttonationalproduktet.

Skatteunderskuddet var i størrelsesordenen 4 pct. Af bruttonationalproduktet (BNP) i begyndelsen af ​​1980'erne og blev anslået til mere end 8 pct. I 1990-91. Det voksende finanspolitiske underskud var nødt til at blive opfyldt ved at låne, hvilket førte til regeringens mammutiske gæld.

Betjeningen af ​​denne gæld er blevet et alvorligt problem. Offentlig gæld i Indien tegnes hovedsageligt af forretningsbanker og finansielle institutioner. En velovervejet makroforvaltning af økonomien kræver en progressiv reduktion af statens underskud og indtægtsunderskud.

4. Primærunderskud:

Det er simpelthen budgetunderskud minus rentebetalinger. I 2008-09-budgettet blev det primære underskud vist med et tal på Rs. 1, 33.821 crore (Reviderede estimater).

Denne foranstaltning kaldes også brutto primært underskud (GPD). Ovennævnte underskudsbegrænsninger (undtagen kapitalunderskud) omfatter betalinger og indtægter af interesse. Disse transaktioner afspejler imidlertid en konsekvens af regeringens tidligere handlinger, nemlig lån taget og givet i år forud for den pågældende.

Udelukkelse af rentetransaktioner vil derfor gøre det muligt for os at se, hvordan regeringen i øjeblikket driver sine finansielle anliggender. Primærunderskuddet er derfor defineret som Fiscal Deficit minus nettorenteudbetalinger (dvs. mindre rentebetalinger plus renteindtægter).

Netto primære underskud opnås ved at fratrække 'Lån og forskud' fra nettofinansunderskuddet. Det er også lig med Fiscal Deficit mindre rentebetalinger plus renteindtægter minus lån og forskud.

Det primære underskud, som var 4, 3 pct. Af BNP i 1990-91, faldt til 1, 5 pct. Af BNP i 1997-98, og i de reviderede skøn for 2008-09 var det 2, 5 pct. Af BNP.

5. Monetiseret underskud :

Udover måder og midler fremskridt, understøtter Indiens Reserve Bank også regeringens låneprogram. Monetiseret underskud angiver niveauet af støtte, som Reserve Bank of India forlænger til regeringens låneprogram.

Monetiseret underskud er defineret som nettoforøgelse af netto Reserve Bank of India kredit til staten. Begrundelsen for denne måling af underskud stammer fra de inflationsmæssige konsekvenser, som et budgetunderskud udøver på økonomien.

Da lån fra Reserve Bank of India direkte bidrager til pengemængden, betegnes denne foranstaltning som monetiseret underskud. Det er indlysende, at monetiseret underskud kun er en del af budgetunderskuddet.