Målmarked: Nyttige noter om målmarkedet (344 ord)

Målmarked: Nyttige noter på målmarkedet!

Et målmarked er en gruppe af mennesker eller organisationer, for hvilke et firma designer, implementerer og opretholder et marketingmix, der skal opfylde gruppens behov, hvilket resulterer i gensidigt fordelagtige og tilfredsstillende udvekslinger. Udvælgelse af målmarkeder er en tre-trins proces.

Image Courtesy: gloople.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/find-people.jpg

(i) Et selskab udfører omfattende markedsundersøgelser for at få en omfattende forståelse af de potentielle kunders krav og egenskaber. Kunder grupperes efter deres krav og / eller karakteristika i segmenter.

(ii) Kundevalgskriterier bruges ofte til at segmentere et marked, men der findes ingen enkelt, foreskrevet måde at segmentere et marked på. Et bilmarked kan segmenteres efter den type køber (individuel / organisation), ved større fordele, der søges i bilen (funktionalitet / status) eller efter familie størrelse (tom barn / familie med børn).

Der er ingen regler, der fastlægger, hvordan et marked skal segmenteres. Den eneste begrænsning på måder, hvorpå et marked kan segmenteres, er marketingmedarbejderens opfindsomhed.

Udvælgelsen af ​​de valgkriterier, som markedet skal segmenteres på, er den vigtigste beslutning, som virksomheden skal lave.

Udvælgelseskriterierne skal kunne udlevere meningsfulde forskelle blandt kunder, som virksomheden kan udnytte ved at designe en unik værdi proposition. Det er vigtigt, at et firma anvender forskellige valgkriterier for at segmentere markedet, fordi hver gang et marked er segmenteret på et nyt valgkriterium, vil der opstå et andet sæt segmenter.

Ved at anvende et nyt kriterium eller ved hjælp af en kombination af velkendte kriterier vil man kaste op hidtil ukendte segmenter, som virksomheden kan vælge at tjene. Derfor vælger de valgkriterier, der vælges til at segmentere markedet, typen og antallet af segmenter, som markedet vil have.

(iii) Selskabet vælger et eller flere segmenter som målmarkeder og designer et unikt marketingmix til at betjene dem. For at være vellykket bør dets markedsmix tjene behovene på sit målmarked bedre end konkurrenternes.