Fremtrædende Karakteristik af Erhvervsmiljø

Miljø eller erhvervsmiljø kan forstås bedre ved at se på følgende væsentlige egenskaber:

1. Miljøet er komplekst:

Miljøet er aggregeret af forskellige faktorer, hændelser, forhold og indflydelse der stammer fra forskellige kilder. Alle disse eksisterer ikke isoleret, men interagerer med hinanden for at producere helt nye typer indflydelser. Det er svært at forstå, hvad der rent faktisk udgør et givet miljø. Ikke desto mindre er miljø et komplekst fænomen, der er relativt lettere at forstå i dele, men vanskeligt at forstå i sin helhed.

2. Miljøet er dynamisk:

Denne forandring er naturens lov gælder også miljømæssigt. De forskellige påvirkninger, der opererer på en uformet måde, gør miljøet konstant forandret. Dette til gengæld gør miljøet dynamisk i naturen.

3. Miljøet er mangesidet:

Miljøet opfattes forskelligt af forskellige observatører eller observatører. For eksempel opfattes den samme nye udvikling som nuklear aftale mellem Amerika og Indien som en mulighed for nogle (kongrespartiet), mens andre trues (oppositionspartiet).

4. Miljø har vidtrækkende indvirkning:

Virksomheden opererer inden for et givet miljø og bliver påvirket af det. Væksten og rentabiliteten af ​​forretningen afhænger kritisk af miljøet. Miljøet har således en vidtrækkende indvirkning på erhvervsorganisationerne.

Bestanddele eller dimensioner af erhvervsmiljø:

Nøglekomponenterne eller komponenterne, der også kaldes, dimensioner af virksomhedernes generelle miljø er afbildet i det følgende Fig. 14.2:

En kort beskrivelse af hver af dem følger i seriatim:

1. Økonomisk miljø:

Økonomisk miljø består af økonomiske faktorer, der påvirker forretningen i et land. Disse faktorer omfatter bruttonationalprodukt, virksomhedernes overskud, inflation, beskæftigelse, betalingsbalance, renter, forbrugerindkomst mv.

2. Socialt miljø:

Det beskriver karakteristika for det samfund, som organisationen eksisterer og opererer i. Læsesats, told, værdier, overbevisninger, livsstil, demografiske træk og befolkningens mobilitet udgør den sociale miljø i en virksomhed. Det er vigtigt for iværksættere at lægge mærke til den retning, som samfundet bevæger sig i, og formulere progressive forretningspolitikker i overensstemmelse med det skiftende sociale scenario.

3. Politisk miljø:

Den omfatter regeringens politiske stabilitet og politik. Politiske partiers ideologiske tilbøjelighed, politikernes personlige interesser, partiforumets indflydelse mv. På erhvervslivet skaber politisk miljø.

For eksempel etablerede Bangalore sig som det vigtigste IT-center, der er kendt som 'info city' i Indien, hovedsagelig på grund af den politiske vilje og støtte. Tværtimod er det tilfældet for West Bengal, hvor politisk vilje og støtte var imod "Nano Car."

4. Retligt miljø:

Dette består af lovgivning, der vedtages af parlamentet og statslovgiverne vedrørende virksomheder. Eksempler på en sådan lovgivning, der specifikt er rettet mod forretningsforretninger, omfatter varemærkelov 1969, Essential Commodities Act 1955, Wet of Weights and Measures Act 1969 og Consumer Protection Act 1986.

5. Teknologisk miljø:

Det omfatter niveauet af teknologi, der er tilgængeligt i et land. Det angiver også tempoet i forskning og udvikling og fremskridt med indførelsen af ​​modemteknologi i produktionen. Teknologi giver kapitalintensive men omkostningseffektive alternativer til traditionelle arbejdskrævende metoder.

I et konkurrencedygtigt forretningsmiljø tjener teknologien som konkurrencefordel og betragtes som nøglen til en industriel og økonomisk udvikling i et land. Derfor er der blevet lagt større vægt på forskning og udvikling i alle lande. Ud over fem typer forretningsmiljøer påvirker det økonomiske miljø virksomheden mest.