Betydningen af ​​SWOT-analyse i erhvervslivet

Læs denne artikel for at vide om vigtigheden af ​​SWOT-analyse i erhvervslivet!

SWOT er en forkortelse for styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT-analyse er et vigtigt redskab til revision af virksomhedens overordnede strategiske position og miljø.

Det grundlæggende mål med SWOT-analyse er at skabe rammer for at reflektere over virksomhedens evne til at overvinde barrierer (eller trusler) og udnytte de muligheder, der kommer i miljøet.

Faktisk er dimensionerne af interne kapaciteter relevante, for så vidt som de vedrører miljøforholdene. Analysen af ​​komparative styrker og svagheder kræver derfor at forbinde interne kompetencer med egenskaberne ved eksternt miljø.

Nøglefordeling - interne og eksterne problemer:

Styrker og svagheder er interne faktorer. For eksempel kan styrke være din ekspert marketing ekspertise. En svaghed kan være manglen på forbrugernes forventning.

Muligheder og trusler er eksterne faktorer. For eksempel kan en mulighed være en udviklingskanal som f.eks. Internettet eller ændre forbrugernes livsstil, der potentielt øger efterspørgslen efter virksomhedens produkter. En trussel kan være en ny konkurrent på et vigtigt eksisterende marked eller en teknologisk ændring, der gør eksisterende produkter potentielt forældede.

Det er værd at påpege, at SWOT-analyse kan være meget subjektiv - to mennesker kommer sjældent op med den samme version af en SWOT-analyse, selv når de får samme information om samme forretning og dets miljø. Derfor er SWOT-analyse bedst brugt som en vejledning og ikke en recept. Tilføjelse og vejning af kriterier for hver faktor øger analysens validitet.

Områder at overveje:

Nogle af de nøgleområder, der skal overvejes ved identificering og evaluering af styrker, svagheder, muligheder og trusler, er anført i eksemplet SWOT-analyse nedenfor:

Positiv

Negativ

Styrker

Svagheder

jeg. Teknologiske færdigheder

jeg. Manglende vigtige færdigheder

ii. Førende mærker

ii. Svage mærker

iii. Distributionskanaler

iii. Dårlig adgang til distribution

iv. Kunde Loyalitet / Forhold

iv. Lav kundeopbevaring

v. Produktionskvalitet

v. upålideligt produkt / service

vi. vægt

vi. Sub-skala

vii. Ledelse

vii. Ledelse

Muligheder

Trusler

jeg. Ændring af kundesmag

jeg. Ændring af kundesmag

ii. Liberalisering af geografiske markeder

ii. Lukning af geografiske markeder

iii. Teknologiske fremskridt

iii. Teknologiske fremskridt

iv. Ændringer i regeringspolitikken

iv. Ændringer i regeringspolitikken

v. Lavere personlige skatter

v. Skatstigninger

vi. Ændring i befolkningens aldersstruktur

vi. Ændring i befolkningens aldersstruktur

vii. Nye distributionskanaler

vii. Nye distributionskanaler.

Matchende styrker og svagheder med muligheder og trusler kræver, at en virksomhed skal styre sine styrker mod udnyttelse af muligheder og blokering af trusler samtidig med at eksponeringen af ​​svaghederne minimeres samtidig.

Strategier, som er baseret på matchning af styrker og muligheder, kan således betragtes som udnyttende eller udviklingsstrategi. Dem, der styrker styrker mod trusler, kan kaldes blokeringsstrategier. Hvis styrken bruges til at reparere svagheder, skal du ringe til en afhjælpende strategi.

SWOT-analyse kan danne grundlag for en samlet strategistrategi. Kapacitetsundersøgelse (styrke) skal gøre det muligt for en virksomhed at finde frem til markedssegmenter (geografisk eller kundeorienteret), der endnu ikke er identificeret af konkurrenter (kernemålsætning). Den samme evne kan bruges til at reparere den nuværende afhængighed af et smalt markedssegment (svaghed).

Omkostningseffektivitet (styrke) hos en virksomhed kan gøre det muligt at øge markedsandelen gennem en passende prisstrategi. Med en stærk finansiel stilling kan virksomheden forbedre sine produktionsfaciliteter eller teknologiske kapacitet og derved øge markedsandelen.

Hvis en virksomheds svaghed ligger i sit distributionsnet eller forskning og udvikling eller omkostningsniveauer, bør den relevante strategi være at koncentrere sig om markedssegmenter, hvor kunderne er mindre prisbevidste og foretrækker en service, der kan leveres uden teknologisk overlegenhed.